ACHIZITII PUBLICE ŞI SEAP/SICAP, NOUTATI LEGISLATIVE SI IMPACTUL ACESTORA IN DERULAREA ACHIZITIILOR PUBLICE, ACTIVITATEA DE ACHIZITII PUBLICE/SECTORIALE SI LUCRU IN ECHIPA, ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE/SECTORIALE

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE – SINAIA 2023 ȘI DE LA MARE – MAMAIA HOTEL CONDOR 2023

 

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!

ACHIZITII PUBLICE SI SEAP – SICAP

NOUTATI LEGISLATIVE SI IMPACTUL ACESTORA IN DERULAREA ACHIZITIILOR PUBLICE

ACTIVITATEA DE ACHIZITII PUBLICE/SECTORIALE SI LUCRU IN ECHIPA

ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE/SECTORIALE

NOU!!! CURS PENTRU AUTORITĂŢI CONTRACTANTE ŞI OFERTANŢI

 

PERSOANA DE CONTACT: MIHAELA – 0744.508108

 

Achiziţiile publice în România, modificări şi propuneri;

DISCUŢII pe marginea legislaţiei;

UTILIZARE S.E.A.P. /SICAP– noi funcţionalităţi

*TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 833 Ron/ participant/ TVA 19% inclusă

**TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM ONLINE DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 750 Ron/ participant/ TVA 19% inclusă

 

CURSURI ÎN SISTEM ONLINE, PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI ZOOM

TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM ONLINE DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 750 Ron/ participant/  TVA 19% inclusă

PUTETI SOLICITA INFORMATII, LA ADRESELE NOASTRE DE EMAIL:

office@standard-consulting.ro

standard.consulting.onesti@gmail.com

SAU LA TELEFON

MIHAELA: 0744 – 508.108

PERIOADE DE DESFAȘURARE CURSURI LA MUNTE

LUNA  IUNIE

SINAIA : HOTEL PALACE

www.palacesinaia.ro

 • 1 – 4 Iunie 2023, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 30 Mai 2023;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere HOTEL PALACE – 2050 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)
 • 8 – 11 Iunie 2023, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 6 Iunie 2023;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere HOTEL PALACE – 2050 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

CURSURI DE VARĂ 2023

LUNA  IUNIE

MAMAIA – HOTEL CONDOR

www.hotelcondormamaia.ro

 • 14 – 18 Iunie 2023, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 9 Iunie 2023;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 2000 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 21 – 25 Iunie 2023, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 16 Iunie 2023;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere - 2000 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 28 Iunie – 2 Iulie 2023, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 23 Iunie 2023;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere - 2200 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)

 

LUNA  IULIE

MAMAIA – HOTEL CONDOR

www.hotelcondormamaia.ro

 • 5 – 9 Iulie 2023, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 30 Iunie 2023;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere - 2200 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 12 – 16 Iulie 2023, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 7 Iulie 2023;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere - 2400 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 19 – 23 Iulie 2023, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 14 Iulie 2023;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere - 2850 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 26 – 30 Iulie 2023, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 21 Iulie 2023;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere - 2850 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)

 

LUNA  AUGUST

MAMAIA – HOTEL CONDOR

www.hotelcondormamaia.ro

 • 2 – 6 August 2023, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 28 Iulie 2023;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere - 2850 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 9 – 13 August 2023, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 4 August 2023;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere - 2850 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 16 – 20 August 2023, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 11 August 2023;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere - 2850 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 23 – 27 August 2023, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 18 August 2023;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere - 2500 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 30 August – 3 Septembrie 2023, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 25 August 2023;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere - 2300 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)

 

SERII DE DESFASURARE CURSURI ONLINE:

 

LUNA IUNIE 2023:

31 Mai – 1 Iunie – 2 Iunie 2023

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 29 Mai 2023

Interval orar : 1730 – 2030/ 3 zile (Miercuri, Joi, Vineri)

5 – 6 – 7 Iunie 2023

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 2 Iunie 2023

Interval orar : 1730 – 2030/ 3 zile (Luni, Marți, Miercuri)

7 – 8 – 9 Iunie 2023

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 5 Iunie 2023

Interval orar : 1730 – 2030/ 3 zile (Miercuri, Joi, Vineri)

12 – 13 – 14 Iunie 2023

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 9 Iunie 2023

Interval orar : 1730 – 2030/ 3 zile (Luni, Marți, Miercuri)

14 – 15 – 16 Iunie 2023

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 12 Iunie 2023

Interval orar : 1730 – 2030/ 3 zile (Miercuri, Joi, Vineri)

19 – 20 – 21 Iunie 2023

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 16 Iunie 2023

Interval orar : 1730 – 2030/ 3 zile (Luni, Marți, Miercuri)

21 – 22 – 23 Iunie 2023

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 19 Iunie 2023

Interval orar : 1730 – 2030/ 3 zile (Miercuri, Joi, Vineri)

26 – 27 – 28 Iunie 2023

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 23 Iunie 2023

Interval orar : 1730 – 2030/ 3 zile (Luni, Marți, Miercuri)

28 – 29 – 30 Iunie 2023

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 26 Iunie 2023

Interval orar : 1730 – 2030/ 3 zile (Miercuri, Joi, Vineri)

 

 PERSOANA DE CONTACT: MIHAELA – 0744.508108

 

TRAINER:

Doamna CRISTINA BANU

Director Direcţia HELPDESK, din cadrul A.N.A.P.

Specialist, Expert în Achiziţii Publice, din cadrul A.N.A.P.

 

TEMATICA PROGRAMULUI ESTE RAPORTATĂ LA NOILE MODIFICĂRI LEGISLATIVE!

ACHIZIŢIILE PUBLICE ÎN ROMÂNIAmodificări şi propuneri;

DISCUŢII pe marginea legislaţiei:

1.NOU!Legea 291/2022 privind aprobarea O.U.G. nr. 3/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative  în domeniul achiziţiilor publice;

2. NOU! Legea nr. 225/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale; Legea nr. 256/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

3. Legea 208 / 12 iulie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016, Legii nr. 100/2016 și a Legii nr. 101/2016 aparuta in Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 697.

4. NOU! OUG nr. 62 din 9 mai 2022 pentru modificarea art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de  prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsurireferitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale

5. NOU! O.U.G. nr. 54 din 21 aprilie 2022pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; Legea nr. 86 din 12 aprilie 2022 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și pentru modificarea și completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

6.NOU! OUG nr. 47 din 14 aprilie 2022privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

7. NOU! OUG nr.26/ martie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice;

8. NOU! HG nr.342/ martie 2022 privind aprobarea mecanismului pentru crearea și utilizarea bazei de date cu utilaje și echipamente prin înființarea Registrului utilajelor, echipamentelor și instalațiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziție publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport.

9. NOU! HG nr. 297/ martie 2022 privind aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

10. NOU! OUG nr. 19/ martie 2022 privind garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale;

11. NOU! OUG 12/2022, pt. modif. și complet. OG nr.15/2013, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pt. suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice;

12. Norme metodologice de aplicare: HG nr.375/martie 2022 pt. modif. si completarea HG nr. 394/2016 (Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atrib contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016) si HG nr. 395/2016 (Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atrib contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016)

13. Rata de actualizare utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică în anul 2022, în conformitate cu Ordin ANAP și CNSP, nr.1837/170/2021;

14. Notificări și ghiduri ANAP 2022;

15. Factura electronică în achizițiile publice;

16. Ordinul ANAP nr. 1170/2021 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de achiziții publice.

17. NOU! Reguli privind ajustarea prețurilor conform OG nr.15/2021.

18. NOU! Reguli noi privind simplificarea și fluidizarea achizițiilor publice în conformitate cu OUG nr.3/ 25 August 2021.

19. NOU! - OUG. Nr. 71 / 29 Iunie 2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute, prin abrogarea OUG Nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și a Legii Nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic.

20. NOU! OUG. Nr. 25 / 2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizitiilor publice

21. NOU!  OUG. Nr. 12 din 24 Februarie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

22. NOU! Instrucțiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică /sectorială/contractului cadru

20. Ordinul președintelui ANAP nr. 2376/2020 din 4 decembrie 2020 privind conținutul, modalitatea de completare și modul de utilizare a documentelor standard ”INSTRUCȚIUNI pentru OFERTANȚI/CANDIDAȚI” și ”CAIET de SARCINI” la atribuirea acordului-cadru/ contractului de achiziție publică/sectorial având ca obiect MĂȘTI DE PROTECȚIE DE UZ SANITAR de TIP II, II R, FPP2, FFP3;

23.Modificările aduse de OUG nr. 114/2020 si HG nr. 485/2020

24. Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronică în achiziţiile publice;

25.  O.U.G. Nr. 114 din 9 iulie 2020;

26.  OUG. nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice;DECIZIA nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice.

27. PROFESIONALIZAREA PERSONALULUI CARE LUCREAZĂ ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE reprezentate de:

 - Masurile cuprinse in Strategia Nationala in Domeniul Achizitiilor Publice privind profesionalizarea  personalului care lucreaza in acest domeniu;

-  Chestionar – Profesionalizarea si dezvoltarea carierei in domeniul achizitiilor publice;

28.  INSTRUCŢIUNEA Nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială;

29. O.U.G.  Nr. 16/2019 din 12 martie 2019, pentru modificarea art. 5 alin. (2) din O.U.G. nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;

30. Ordinul A.N.A.P.  Nr. 1017/2019 din 20 februarie 2019, privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, precum şi a modalităţii de completare a anunţului de participare/de participare simplificat*);

31. Ordinul A.N.A.P.  Nr. 2717/318/2018 din 27 decembrie 2018,privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică;

32. OUG nr. 114/28.12.2018 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018- Extras referitor la achizitiile publice;

33. INSTRUCŢIUNE Nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială;

34. O.U.G. 45/2018 de modificare şi completare a unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice;

35. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016;

36. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale – publicată în M.O. nr. 391/23.05.2016;

37. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii – M.Of. nr. 392/2016;Lege nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcţionarea C.N.S.C. - M.O. nr. 393/23.05.2016;

38. HG nr. 395/06.06.16 – Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

39. HG nr. 394/06.06.16 – Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordul-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;

40. H G nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 394/2016 şi prin HG nr. 395/2016

41. OUG nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii – publicata in MO nr. 1004 din 18 decembrie 2017;

42. OUG nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice – publicata in MO nr. 1022 din 22 decembrie 2017;

43. Instrucţiunea nr.1 din 11.01.2017 a Preşedintelui A.N.A.P.;  Instrucţiunea nr.2 din 19.04.2017 a Preşedintelui A.N.A.P. – Principii, modalitati si tehnici special de atribuire a contractelor de achizitii/sectoriale, strategia anuala de achizitii publice/sectoriale, documentatia de atribuire, strategia de contractare, atributiile compartimentului intern de achizitii, atributiile compartimentelor autoritatilor/entitatilor contractante, achizitia directa, cai de atac, derularea contractelor de achizitii publice/sectoriale.

44. Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate

45. Ordonanţa de Urgenţă nr. 39/2018 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat.

46. Hotărârea de Guvern nr. 502/2018 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

47. Ordinul nr. 1068/1652/2018 din 4 octombrie 2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini.

48. Instrucţiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

49. Ordinul 1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii

50. Ordinul nr. 707/2018 din 3 iulie 2018 privind stabilirea unui mecanism de creştere a competitivităţii companiilor deţinute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziţie publică/sectorială.

UTILIZARE S.E.A.P. /S.I.C.A.P.– noi funcţionalităţi şi APLICAŢII:

 • Prezentare sistem – informaţii din partea publică a site-ului
 • Procedura de înregistrare în sistem, procedura de recuperare/reînoire certificat digital
 • Prezentare interfaţă după autentificarea în sistem – meniurile principale
 • Prezentare secţiunea Administrare cu submeniurile
 • Prezentare secţiunea „Diverse” şi „Notificări”
 • Prezentare machete anunţuri (anunţuri de intenţie, anunţuri de participare, anunţuri de atribuire)
 • Document Unic de Achiziţie European (DUAE) – instrucţiuni de utilizare
 • Organizare procedura simplificată online, licitaţie deschisă online
 • Organizare licitaţie deschisă online cu faza finală de licitaţie electronică
 • Organizare procedură de atribuire prin acord cadru cu un singur operator economic
 • Organizare procedură de atribuire prin acord cadru mai mulţi operatori economici cu reluarea competiţiei în SEAP
 • Partea practică – accesări aplicaţie DEMO – SEAP. Înregistrare cont acces DEMO
 • Modificare date secţiune „Profil” – administrare useruri pe cont
 • Încărcare DUAE în SEAP; Atribuirea procedurilor online (cu şi fără loturi)

APLICAŢII PRACTICE PE NOUA PLATFORMĂ SICAP !!!

  DISCUŢII INTERACTIVE, PUNCTE DE VEDERE, SOLUŢII

SE ASIGURĂ SUPORT DE CURS IN FORMAT ELECTRONIC, ÎNTOCMIT DE TRAINER

 

 

IMPORTANT !!!!:

“Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții:
– în situația în care valoarea serviciilor în cauză este egală sau mai mare decăt pragul valoric prevazut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică una din procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) – g) din respectiva lege;
– în situația în care valoarea serviciilor în cauză este mai mică decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică procedura proprie prevăzută la art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.

Astfel, si in cazul in care valoarea estimată a acestor servicii este sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va aplica procedura proprie, conform art. 68 alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

NOTĂ:

Menţionăm că tarifele reprezentând serviciile hoteliere practicate de S.C. Standard Consulting S.R.L., pentru derularea programelor de pregătire profesională a personalului si de Perfecţionare şi Formare Continuă, pentru perioada Ianuarie 2023 – Decembrie 2023, sunt făcute în baza negocierilor cu locaţiile de derulare a programelor de perfecţionare, (pentru cazare nivel 3 ***), sunt tarife de grup, negociate şi se situează la nivel de locaţie de 3 ( trei ) stele.

 

IMPORTANT:

La sfârşitul programului de perfecţionare si formare continua, se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,,ACHIZIŢII PUBLICE ŞI SEAP – SICAP, NOUTATI LEGISLATIVE SI IMPACTUL ACESTORA IN DERULAREA ACHIZITIILOR PUBLICE

 

GDPR* - Standard Consulting & Standard Management Group , 
colectează datele personale furnizate de dumneavoastra în 
scopul efectuării înscrierii dumneavoastra la programele 
de instruire profesională. Toate datele furnizate de dumneavoastra 
sunt protejate, scopul colectării lor fiind înscrierea la cursuri 
de formare profesională.Datele sunt prelucrate în conformitate cu 
prevederile Legii 677/2001 şi ale Legii 506/2004. Pe viitor, numele, 
adresele şi numerele dumneavoastră de telefon ne vor permite sa vă 
ţinem la curent cu activitatea noastră.

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

DISCOUNT- URI ACORDATE:

La fiecare 4 persoane participante, a 5 – a persoană beneficiază de gratuitate la Taxa de Instruire.

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

PERSOANA DE CONTACT: MIHAELA – 0744.508108

PENTRU PROGRAMELE DE LA SINAIA, AM PREGATIT:

SINAIA – IEŞIRE ÎN AER LIBER LA INÂLŢIME – COTA 1400!!!
IN ZIUA DE SÂMBĂTĂ DIN PERIOADĂ ALOCATĂ FIECĂRUI CURS, DUPĂ TERMINAREA ORELOR, ORGANIZĂM URCARE GRUPULUI DE CURSANŢI LA COTA 1400 ( CU MICROBUZE), LA POPAS ALPIN, RESTAURANT CU SPECIFIC TRADIŢIONAL PENTRU SERVIREA DEJUNULUI TRADIŢIONAL ROMÂNESC.

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE, REZERVĂ PARTICIPAREA !
ÎNSCRIE-TE ONLINE SAU SOLICITĂ UN TALON DE INSCRIERE.

Înscrie-te Acum