INFORMARE – H.G. 714 / 2018, PUNCT DE VEDERE OFICIAL AL M.F.P. CLARIFICĂRI PRIVIND MODALITATEA CORECTĂ DE ALOCARE A SUMELOR PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR CURENT, ÎN VEDEREA PARTICIPARII LA UN PROGRAM DE PERFECŢIONARE

Către: INSTITUȚIILE ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE În atenția: Conducerii instituției / Autorității Publice Spre știința: Compartimentelor financiar-contabil, resurse umane și juridic Referitor la: Fundamentarea bugetului pentru anul 2019 și aplicarea corectă a H.G. nr. 714 din 2018   INFORMARE Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 50 din ...
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL ACHIZIŢIILOR ŞI INVESTIŢIILOR ÎN ROMÂNIA

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENTUL ACHIZIŢIILOR ŞI INVESTIŢIILOR ÎN ROMÂNIA IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții: - în situația în care valoarea serviciil...
Citeste mai departe

ACHIZIŢII PUBLICE ŞI SEAP/SICAP

CURS AUTORIZAT A.N.C. - NOU! PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!   NOU!!! CURS PENTRU AUTORITĂŢI CONTRACTANTE ŞI OFERTANŢI ACHIZIŢII PUBLICE ŞI SEAP/SICAP APLICAŢII PRACTICE PE NOUA PLATFORMĂ SICAP !!! Achiziţiile publice în România, modificări şi propuneri; DISCUŢII pe marginea legislaţiei; UTILIZARE S.E.A.P. /SICAP– noi funcţionalităţi &n...
Citeste mai departe

CODUL FISCAL 2020, CODUL FISCAL ŞI CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ, IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, EXPERT FISCAL

CURS AUTORIZAT A.N.C. - NOU! PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! CODUL FISCAL 2020 CODUL FISCAL ŞI CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE EXPERT FISCAL   IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în...
Citeste mai departe

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL,IMPLEMENTAREA ŞI IMPACTUL APLICĂRII REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – GDPR, RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IMPLEMENTAREA ŞI IMPACTUL APLICĂRII REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – GDPR RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL   IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările...
Citeste mai departe

GUVERNANŢĂ ŞI CONTROL INTERN MANAGERIAL, DEZVOLATREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

CURS AUTORIZAT A.N.C. PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! GUVERNANŢĂ ŞI CONTROL INTERN MANAGERIAL DEZVOLATREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE   IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a al...
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, GESTIUNEA ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL STATULUI, RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ CONFORM NOULUI COD ADMINISTRATIV

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENTUL PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT GESTIUNEA ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL STATULUI RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ CONFORM NOULUI COD ADMINISTRATIV IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi ...
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE, EXPERT ÎN ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții: - în situația în care valoarea serviciilor în cauză este egală sau mai mare decăt pragul valori...
Citeste mai departe

MANAGEMENT INTEGRAT

CURS AUTORIZAT A.N.C. - NOU! PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!   MANAGEMENT INTEGRAT IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții: - în ...
Citeste mai departe

ÎNCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 2019 LA INSTITUŢIILE ŞI AUTORITĂŢILE PUBLICE, MANAGEMENT FINANCIAR ÎN INSTITUŢII ŞI AUTORITĂŢI PUBLICE

PROGRAM DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ NOU!!!   ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE ÎNCHIDERII EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2019 ÎN INSTITUŢII PUBLICE MANAGEMENTUL FINANCIAR ÎN INSTITUŢIILE ŞI AUTORITĂŢILE PUBLICE CONTABILITATE ȘI GESTIUNE FINANCIARĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE INVENTARIEREA PATRIMONIULUI EXPERT FINANCIAR    IMPORTANT !!...
Citeste mai departe

ETICĂ ŞI INTEGRITATE, CONSILIUL DE ETICĂ & CONSILIERUL DE ETICĂ LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! ETICĂ ŞI INTEGRITATE CONSILIUL DE ETICĂ & CONSILIERUL DE ETICĂ LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face ...
Citeste mai departe

EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE   IMPORTANT: Având în vedere că serviciile de formare profesională ( care se încadrează, conform noii legislaţii la servicii sociale şi alte servicii), se regăsesc în ANEXA 2 a Legii nr. 98 /2016 şi Legii 99 / 2016, Autorităţile contractante achiziţionează ac...
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL PROIECTELOR, PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI BUGETAREA MULTIANUALĂ BAZATĂ PE PROIECTE, MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTELOR DE INVESTIŢII, CONTRACTELE DE EXECUŢIE ŞI CONTRACTELE FIDIC

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENTUL PROIECTELOR PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI BUGETAREA MULTIANUALA BAZATĂ PE PROIECTE MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTELOR DE INVESTIŢII CONTRACTELE DE EXECUŢIE & CONTRACTELE FIDIC IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția servic...
Citeste mai departe