ANUNT – IN PERIOADA URMATOARE, VOM DESFASURA SI CURSURI ONLINE, PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI ZOOM

NOU!!!  VA ANUNTAM CA, IN PERIOADA URMATOARE,  VOM DESFASURA SI CURSURI ONLINE, PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI ZOOM INSCRIERILE SE FAC ONLINE, DIN FORMULARUL PENTRU INSCRIERE ONLINE, MENTIONAND CURSUL SI PERIOADA PENTRU CARE OPTATI PRECUM SI UN NUMAR DE TELEFON MOBIL UNDE PUTETI FI CONTACTAT. VETI PRIMI DOCUMENTELE AFERENTE INSCRIERII DUMNEAVOASTRE SI UN PROGRAM DE DESFASURARE A CURSULUI. ...
Citeste mai departe

GUVERNANŢA CORPORATIVĂ LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE -  SINAIA  2024 ȘI DE LA MARE - MAMAIA 2024 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ LA NIVELUL INTREPRINDERILOR PUBLICE ȘI INSTITUTIILOR PUBLICE IMPORTANT !!!!: "Prevederile art. 68 alin. (1) lit. h), art. 69 alin. (6) și art. 1...
Citeste mai departe

ACHIZITII PUBLICE ŞI SEAP/SICAP, NOUTATI LEGISLATIVE SI IMPACTUL ACESTORA IN DERULAREA ACHIZITIILOR PUBLICE, ACTIVITATEA DE ACHIZITII PUBLICE/SECTORIALE SI LUCRU IN ECHIPA, ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE/SECTORIALE

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE -  SINAIA  2024 ȘI DE LA MARE - MAMAIA 2024   PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! ACHIZITII PUBLICE SI SEAP - SICAP NOUTATI LEGISLATIVE SI IMPACTUL ACESTORA IN DERULAREA ACHIZITIILOR PUBLICE UTILIZAREA IN SEAP A NOILOR FORMULARE EUROPENE eFORMS NOU!...
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL INVESTIȚIILOR, PROGRAMELE DE INVESTIȚII PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, INVESTIȚIILE ÎN SECTORUL PUBLIC ȘI PRIVAT

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE -  SINAIA 2024 ȘI DE LA MARE  2024 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR PROGRAMELE DE INVESTIȚII PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ INVESTIȚIILE ÎN SECTORUL PUBLIC ȘI PRIVAT   IMPORTANT !!!!: "Prevederile art. 68 alin. ...
Citeste mai departe

EVALUAREA ȘI FIABILITATEA SISTEMULUI FINANCIAR – CONTABIL

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE -  SINAIA  2024 ȘI DE LA MARE 2024 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! EVALUAREA ȘI FIABILITATEA SISTEMULUI FINANCIAR-CONTABIL   PERSOANA DE CONTACT: MIHAELA – 0744.508108   IMPORTANT !!!!: "Prevederile art. 68 alin. (1) lit. h), art....
Citeste mai departe

ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA CONTROLULUI INTERN ŞI A CONTROLULUI FINANCIAR PROPRIU LA SOCIETĂŢILE COMERCIALE LA CARE STATUL SAU O UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ DEŢINE CAPITALUL MAJORITAR

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE -  SINAIA  2024 ȘI DE LA MARE 2024   PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA CONTROLULUI INTERN ŞI A CONTROLULUI FINANCIAR PROPRIU LA SOCIETĂŢILE COMERCIALE LA CARE STATUL SAU O UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ DEŢINE CAPIT...
Citeste mai departe

ARHIVAREA DOCUMENTELOR

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE -  SINAIA 2024 ȘI DE LA MARE 2024   PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! ARHIVAREA DOCUMENTELOR Cursul propune creatorilor de documente un comportament în acord cu cadrul legal specific. Sunt avute în vedere Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996, L...
Citeste mai departe

CODUL FISCAL, CODUL FISCAL ŞI CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ, IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, FINANTE PUBLICE LOCALE, EXPERT FISCAL

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE -  SINAIA 2024 ȘI DE LA MARE 2024 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA - NOU! CODUL FISCAL  CODUL FISCAL ŞI CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE FINANTE PUBLICE LOCALE EXPERT FISCAL   IMPORTANT !!!!: "Prevederile art. 68 alin. ...
Citeste mai departe

MANAGEMENT DE TOP ŞI DEZVOLTARE MANAGERIALĂ, MANAGEMENT PUBLIC ŞI PRIVAT

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE -  SINAIA  2024 ȘI DE LA MARE 2024 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENT DE TOP ŞI DEZVOLTARE MANAGERIALĂ MANAGEMENT PUBLIC ŞI PRIVAT   IMPORTANT !!!!: "Prevederile art. 68 alin. (1) lit. h), art. 69 alin. (6) și art. 111 al...
Citeste mai departe

DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI REGIONALĂ IN ROMANIA, AMENAJAREA TERITORIULUI, INFRASTRUCTURĂ ŞI URBANISM CIVILIZAŢIE ŞI MANAGEMENT INTEGRAT ADMINISTRATIV

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE -  SINAIA  2024 ȘI DE LA MARE 2024 PROGRAM DE PERFECTIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ NOU! DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI REGIONALĂ ROMANIA AMENAJAREA TERITORIULUI, INFRASTRUCTURĂ ŞI URBANISM CIVILIZAŢIE ŞI MANAGEMENT INTEGRAT ADMINISTRATIV   IMPORTANT !!!!: "Pr...
Citeste mai departe

CONTROL INTERN MANAGERIAL, NOUL SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – SCIM, DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE -  SINAIA 2024 ȘI DE LA MARE 2024 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! CONTROL INTERN MANAGERIAL NOUL SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL - SCIM DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE ȘI INSTITUȚIILOR PUBLI...
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, GESTIUNEA ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL STATULUI, RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ CONFORM NOULUI COD ADMINISTRATIV

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE -  SINAIA 2024 ȘI DE LA MARE 2024   PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENTUL PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT GESTIUNEA ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL STATULUI RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ CONFORM NOULUI COD ADMINISTRATIV &...
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE, EXPERT ÎN ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE -  SINAIA  2024 ȘI DE LA MARE 2024 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE EXPERT ÎN ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ   IMPORTANT !!!!: "Prevederile art. 68 alin. (1) lit. h), art. 69 alin. (6) și art. 111 alin. (1) din L...
Citeste mai departe

MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2024 ȘI DE LA MARE 2024 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA IMPORTANT !!!!: "Prevederile art. 68 alin. (1) lit. h), art. 69 alin. (6) și art. 111 alin. (1) din Leg...
Citeste mai departe

MANAGEMENT FINANCIAR – CONTABIL ȘI BUGETAR

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2024 ȘI DE LA MARE 2024 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL ȘI BUGETAR   IMPORTANT !!!!: "Prevederile art. 68 alin. (1) lit. h), art. 69 alin. (6) și art. 111 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, stipulează fap...
Citeste mai departe

AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC, AUDIT PUBLIC INTERN

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2024 ȘI DE LA MARE 2024 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!   AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC   IMPORTANT !!!!: "Prevederile art. 68 alin. (1) lit. h), art. 69 alin. (6) și art. 111 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, st...
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR ŞI AUTORITĂŢILOR PUBLICE, CONTABILITATE ŞI GESTIUNE FINANCIARĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE, NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL FINANCIAR – CONTABIL ŞI BUGETAR, SPECIALIST ÎN PLANIFICAREA, CONTROLUL ŞI RAPORTAREA PERFORMANŢELOR ECONOMICE, GESTIUNEA ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2024 ȘI DE LA MARE 2024 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENTUL CONTABILITĂŢII  INSTITUŢIILOR ȘI AUTORITĂȚILOR PUBLICE CONTABILITATE ȘI GESTIUNE FINANCIARĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE CONTABILITATE ŞI GEST...
Citeste mai departe

ETICĂ, INTEGRITATE SI ANTIFRAUDA, STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE SNA 2021 – 2025, ISO 37001 – IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI – MITĂ, PREVENIREA/ COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE SI A CORUPTIEI, EVALUAREA IMPLEMENTĂRII ACȚIUNILOR PRINCIPALE PREVĂZUTE ÎN STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE, PANTOUFLAGE – PROCEDURI OPERAȚIONALE, REGULAMENT, INTERDICȚII, LEGISLATIE APLICABILĂ, CONSILIUL DE ETICĂ & CONSILIERUL DE ETICĂ LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2024 ȘI DE LA MARE 2024 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! ETICĂ, INTEGRITATE SI ANTIFRAUDA STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021 - 2025 ISO 37001 – IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI - MITĂ NOU!! PANTOUFLAGE – PROCEDURI OPERAȚION...
Citeste mai departe

CONTROL INTERN ȘI CONTROL FINANCIAR PREVENTIV – CFP, CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE – CFG, CONTABILITATEA INSTITUTIILOR ŞI AUTORITĂŢILOR PUBLICE, CONTROLOR FINANCIAR, IMPLEMENTAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE RAPORTARE – FOREXEBUG

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2024 ȘI DE LA MARE 2024 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! CONTROL INTERN SI CONTROL FINANCIAR PREVENTIV - CFP,  CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE - CFG CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE NOUTATI LEGISLATIVE IN DOMENIUL FINANCIAR - CONTABI...
Citeste mai departe