ANUNT – IN PERIOADA URMATOARE, VOM DESFASURA SI CURSURI ONLINE, PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI ZOOM

NOU!!!  VA ANUNTAM CA, IN PERIOADA URMATOARE,  VOM DESFASURA SI CURSURI ONLINE, PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI ZOOM INSCRIERILE SE FAC ONLINE, DIN FORMULARUL PENTRU INSCRIERE ONLINE, MENTIONAND CURSUL SI PERIOADA PENTRU CARE OPTATI PRECUM SI UN NUMAR DE TELEFON MOBIL UNDE PUTETI FI CONTACTAT. VETI PRIMI DOCUMENTELE AFERENTE INSCRIERII DUMNEAVOASTRE SI UN PROGRAM DE DESFASURARE A CURSULUI....
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL INVESTIȚIILOR, PROGRAMELE DE INVESTIȚII PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, INVESTIȚIILE ÎN SECTORUL PUBLIC ȘI PRIVAT

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2023 ȘI DE LA MARE - MAMAIA HOTEL CONDOR 2023 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR PROGRAMELE DE INVESTIȚII PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ INVESTIȚIILE ÎN SECTORUL PUBLIC ȘI PRIVAT   IMPORTANT !!!!: "Potrivi...
Citeste mai departe

EVALUAREA ȘI FIABILITATEA SISTEMULUI FINANCIAR – CONTABIL

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2023 ȘI DE LA MARE - MAMAIA HOTEL CONDOR 2023 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! EVALUAREA ȘI FIABILITATEA SISTEMULUI FINANCIAR-CONTABIL   PERSOANA DE CONTACT: MIHAELA – 0744.508108   IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (...
Citeste mai departe

ACHIZITII PUBLICE ŞI SEAP/SICAP, NOUTATI LEGISLATIVE SI IMPACTUL ACESTORA IN DERULAREA ACHIZITIILOR PUBLICE, ACTIVITATEA DE ACHIZITII PUBLICE/SECTORIALE SI LUCRU IN ECHIPA, ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE/SECTORIALE

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2023 ȘI DE LA MARE - MAMAIA HOTEL CONDOR 2023   PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! ACHIZITII PUBLICE SI SEAP - SICAP NOUTATI LEGISLATIVE SI IMPACTUL ACESTORA IN DERULAREA ACHIZITIILOR PUBLICE ACTIVITATEA DE ACHIZITII PUBLICE/SECTORIALE SI LUCR...
Citeste mai departe

ARHIVAREA DOCUMENTELOR

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2023 ȘI DE LA MARE - MAMAIA HOTEL CONDOR 2023   PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! ARHIVAREA DOCUMENTELOR Cursul propune creatorilor de documente un comportament în acord cu cadrul legal specific. Sunt avute în vedere Legea Arhivelor Na...
Citeste mai departe

CODUL FISCAL, CODUL FISCAL ŞI CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ, IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, FINANTE PUBLICE LOCALE, EXPERT FISCAL

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2023 ȘI DE LA MARE - MAMAIA HOTEL CONDOR 2023 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA - NOU! CODUL FISCAL  CODUL FISCAL ŞI CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE FINANTE PUBLICE LOCALE EXPERT FISCAL   IMPORTANT !!!!: "Potri...
Citeste mai departe

MANAGEMENT DE TOP ŞI DEZVOLTARE MANAGERIALĂ, MANAGEMENT PUBLIC ŞI PRIVAT

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2023 ȘI DE LA MARE - MAMAIA HOTEL CONDOR 2023 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENT DE TOP ŞI DEZVOLTARE MANAGERIALĂ MANAGEMENT PUBLIC ŞI PRIVAT   IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu ...
Citeste mai departe

DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI REGIONALĂ IN ROMANIA, AMENAJAREA TERITORIULUI, INFRASTRUCTURĂ ŞI URBANISM CIVILIZAŢIE ŞI MANAGEMENT INTEGRAT ADMINISTRATIV

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2023 ȘI DE LA MARE - MAMAIA HOTEL CONDOR 2023 PROGRAM DE PERFECTIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ NOU! DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI REGIONALĂ ROMANIA AMENAJAREA TERITORIULUI, INFRASTRUCTURĂ ŞI URBANISM CIVILIZAŢIE ŞI MANAGEMENT INTEGRAT ADMINISTRATIV   IMP...
Citeste mai departe

GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ ŞI CONTROL INTERN MANAGERIAL, NOUL SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – SCIM, DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2023 ȘI DE LA MARE - MAMAIA HOTEL CONDOR 2023 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ ŞI CONTROL INTERN MANAGERIAL NOUL SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL - SCIM DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL...
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, GESTIUNEA ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL STATULUI, RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ CONFORM NOULUI COD ADMINISTRATIV

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2023 ȘI DE LA MARE - MAMAIA HOTEL CONDOR 2023   PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENTUL PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT GESTIUNEA ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL STATULUI RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ CONFORM NOULUI...
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE, EXPERT ÎN ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2023 ȘI DE LA MARE - MAMAIA HOTEL CONDOR 2023 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE EXPERT ÎN ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ   IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările...
Citeste mai departe

MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2023 ȘI DE LA MARE - MAMAIA HOTEL CONDOR 2023 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificări...
Citeste mai departe

MANAGEMENT FINANCIAR – CONTABIL ȘI BUGETAR

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2023 ȘI DE LA MARE - MAMAIA HOTEL CONDOR 2023 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL ȘI BUGETAR   IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare...
Citeste mai departe

AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC, AUDIT PUBLIC INTERN

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2023 ȘI DE LA MARE - MAMAIA HOTEL CONDOR 2023 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!   AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC AUDIT PUBLIC INTERN   IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modific...
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR ŞI AUTORITĂŢILOR PUBLICE, CONTABILITATE ŞI GESTIUNE FINANCIARĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE, NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL FINANCIAR – CONTABIL ŞI BUGETAR, SPECIALIST ÎN PLANIFICAREA, CONTROLUL ŞI RAPORTAREA PERFORMANŢELOR ECONOMICE, GESTIUNEA ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2023 ȘI DE LA MARE - MAMAIA HOTEL CONDOR 2023 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENTUL CONTABILITĂŢII  INSTITUŢIILOR ȘI AUTORITĂȚILOR PUBLICE CONTABILITATE ȘI GESTIUNE FINANCIARĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE ...
Citeste mai departe

ETICĂ, INTEGRITATE SI ANTIFRAUDA, STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE SNA 2021 – 2025, PREVENIREA/ COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE SI A CORUPTIEI, EVALUAREA IMPLEMENTĂRII ACȚIUNILOR PRINCIPALE PREVĂZUTE ÎN STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE, PANTOUFLAGE – PROCEDURI OPERAȚIONALE, REGULAMENT, INTERDICȚII, LEGISLATIE APLICABILĂ, CONSILIUL DE ETICĂ & CONSILIERUL DE ETICĂ LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2023 ȘI DE LA MARE - MAMAIA HOTEL CONDOR 2023 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! ETICĂ, INTEGRITATE SI ANTIFRAUDA STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021 - 2025 NOU!! PANTOUFLAGE – PROCEDURI OPERAȚIONALE, REGULAMENT, INTERDICȚII, LEGISLATIE AP...
Citeste mai departe

CONTROL INTERN ȘI CONTROL FINANCIAR PREVENTIV – CFP, CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE – CFG, CONTABILITATEA INSTITUTIILOR ŞI AUTORITĂŢILOR PUBLICE, CONTROLOR FINANCIAR, IMPLEMENTAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE RAPORTARE – FOREXEBUG

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2023 ȘI DE LA MARE - MAMAIA HOTEL CONDOR 2023 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! CONTROL INTERN SI CONTROL FINANCIAR PREVENTIV - CFP,  CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE - CFG CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE NOUTATI LEGISLATIVE IN DOMEN...
Citeste mai departe

EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE, ALOCAREA, ABSORBŢIA ŞI UTILIZAREA FONDURILOR EUROPENE 2021 – 2027 PENTRU ROMÂNIA, PROIECTE FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2023 ȘI DE LA MARE - MAMAIA HOTEL CONDOR 2023 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE ALOCAREA, ABSORBŢIA ŞI UTILIZAREA FONDURILOR EUROPENE 2021 – 2027 PENTRU ROMÂNIA PROIECTE FINANŢATE DI...
Citeste mai departe

GESTIONAREA PARCULUI AUTO

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2023 ȘI DE LA MARE - MAMAIA HOTEL CONDOR 2023   PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! GESTIONAREA PARCULUI AUTO CURSUL SE ADRESEAZĂ ATÂT PERSONALULUI DIN AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE CÂT ȘI PERSONALULUI DIN MEDIUL PRIVAT   ...
Citeste mai departe