INFORMARE – H.G. 714 / 2018, PUNCT DE VEDERE OFICIAL AL M.F.P. CLARIFICĂRI PRIVIND MODALITATEA CORECTĂ DE ALOCARE A SUMELOR PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR CURENT, ÎN VEDEREA PARTICIPARII LA UN PROGRAM DE PERFECŢIONARE

Către: INSTITUȚIILE ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE În atenția: Conducerii instituției / Autorității Publice Spre știința: Compartimentelor financiar-contabil, resurse umane și juridic Referitor la: Fundamentarea bugetului pentru anul 2019 și aplicarea corectă a H.G. nr. 714 din 2018   INFORMARE Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 50 din ...
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL ACHIZIŢIILOR ŞI INVESTIŢIILOR ÎN ROMÂNIA

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENTUL ACHIZIŢIILOR ŞI INVESTIŢIILOR ÎN ROMÂNIA IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții: - în situația în care valoarea serviciil...
Citeste mai departe

ACHIZITII PUBLICE ŞI SEAP/SICAP, CONSILIERUL SISTEMULUI DE ACHIZITII PUBLICE CONFORM NOULUL COD ADMINISTRATIV

CURS AUTORIZAT A.N.C. - NOU!   NOU!!! CURS PENTRU AUTORITĂŢI CONTRACTANTE ŞI OFERTANŢI ACHIZIŢII PUBLICE ŞI SEAP/SICAP CONSILIERUL SISTEMULUI DE ACHIZITII PUBLICE CONFORM NOULUL COD ADMINISTRATIV APLICAŢII PRACTICE PE NOUA PLATFORMĂ SICAP !!! Achiziţiile publice în România, modificări şi propuneri; DISCUŢII pe marginea legislaţiei; UTILIZARE S.E.A.P. /SICAP...
Citeste mai departe

ARHIVAREA DOCUMENTELOR

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!   ARHIVAREA DOCUMENTELOR Cursul propune creatorilor de documente un comportament în acord cu cadrul legal specific. Sunt avute în vedere Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996, Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi Legea nr.455/2001 privind semnătura electronică, republicată. La nivelul fiec...
Citeste mai departe

CODUL FISCAL 2020, CODUL FISCAL ŞI CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ, IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, EXPERT FISCAL

CURS AUTORIZAT A.N.C. - NOU! PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! CODUL FISCAL 2020 CODUL FISCAL ŞI CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE EXPERT FISCAL   IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în...
Citeste mai departe

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL,IMPLEMENTAREA ŞI IMPACTUL APLICĂRII REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – GDPR, RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IMPLEMENTAREA ŞI IMPACTUL APLICĂRII REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – GDPR RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL   IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările...
Citeste mai departe

CODUL ADMINISTRATIV 2020, MANAGEMENT PUBLIC ŞI ABILITĂŢI MANAGERIALE

CURS AUTORIZAT A.N.C. PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! CODUL ADMINISTRATIV 2020 MANAGEMENT PUBLIC ŞI ABILITĂŢI MANAGERIALE MANAGER   IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face...
Citeste mai departe

GUVERNANŢĂ ŞI CONTROL INTERN MANAGERIAL, NOUL SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – SCIM, DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

CURS AUTORIZAT A.N.C. PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! GUVERNANŢĂ ŞI CONTROL INTERN MANAGERIAL NOUL SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL - SCIM DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare...
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, GESTIUNEA ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL STATULUI, RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ CONFORM NOULUI COD ADMINISTRATIV

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENTUL PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT GESTIUNEA ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL STATULUI RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ CONFORM NOULUI COD ADMINISTRATIV IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi ...
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE, EXPERT ÎN ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții: - în situația în care valoarea serviciilor în cauză este egală sau mai mare decăt pragul valori...
Citeste mai departe

MANAGEMENT INTEGRAT

CURS AUTORIZAT A.N.C. - NOU! PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!   MANAGEMENT INTEGRAT IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții: - în ...
Citeste mai departe

AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! AUDIT PUBLIC INTERN AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții: - în situația în care v...
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR ŞI AUTORITĂŢILOR PUBLICE, CONTABILITATE ŞI GESTIUNE FINANCIARĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE, IMPLEMENTAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE RAPORTARE – FOREXEBUG

* PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA ** CURS AUTORIZAT A.N.C. CONTABILITATE ŞI GESTIUNE FINANCIARĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL FINANCIAR – CONTABIL ŞI BUGETAR IMPLEMENTAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE RAPORTARE - FOREXEBUG   IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completări...
Citeste mai departe

ETICĂ ŞI INTEGRITATE, CONSILIUL DE ETICĂ & CONSILIERUL DE ETICĂ LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! ETICĂ ŞI INTEGRITATE CONSILIUL DE ETICĂ & CONSILIERUL DE ETICĂ LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face ...
Citeste mai departe

CONTROL INTERN ȘI CONTROL FINANCIAR PREVENTIV, CONTABILITATEA INSTITUTIILOR ŞI AUTORITĂŢILOR PUBLICE, CONTROLOR FINANCIAR, IMPLEMENTAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE RAPORTARE – FOREXEBUG

* PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUĂ ** CURS AUTORIZAT A.N.C.   CONTROL INTERN SI CONTROL FINANCIAR PREVENTIV - CFP CONTABILITATEA INSTITUTIILOR ŞI AUTORITĂŢILOR PUBLICE NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL FINANCIAR – CONTABIL ŞI BUGETAR CONTROLOR FINANCIAR IMPLEMENTAREA SISTEMULUI NATIONAL DE RAPORTARE - FOREXEBUG   IMPORTANT !!!!: "Pot...
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL PROIECTELOR, PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI BUGETAREA MULTIANUALĂ BAZATĂ PE PROIECTE, MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTELOR DE INVESTIŢII, CONTRACTELE DE EXECUŢIE ŞI CONTRACTELE FIDIC

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENTUL PROIECTELOR PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI BUGETAREA MULTIANUALA BAZATĂ PE PROIECTE MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTELOR DE INVESTIŢII CONTRACTELE DE EXECUŢIE & CONTRACTELE FIDIC IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția servic...
Citeste mai departe