ANUNT – IN PERIOADA URMATOARE, VOM DESFASURA SI CURSURI ONLINE, PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI ZOOM

NOU!!!  VA ANUNTAM CA, IN PERIOADA URMATOARE,  VOM DESFASURA SI CURSURI ONLINE, PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI ZOOM INSCRIERILE SE FAC ONLINE, DIN FORMULARUL PENTRU INSCRIERE ONLINE, MENTIONAND CURSUL SI PERIOADA PENTRU CARE OPTATI PRECUM SI UN NUMAR DE TELEFON MOBIL UNDE PUTETI FI CONTACTAT. VETI PRIMI DOCUMENTELE AFERENTE INSCRIERII DUMNEAVOASTRE SI UN PROGRAM DE DESFASURARE A CURSULUI. ...
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL ACHIZIŢIILOR ŞI INVESTIŢIILOR ÎN ROMÂNIA

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SLĂNIC MOLDOVA / SINAIA 2021 PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENTUL ACHIZIŢIILOR ŞI INVESTIŢIILOR ÎN ROMÂNIA   PERSOANA DE CONTACT: MIHAELA – 0744.508108   IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și complet...
Citeste mai departe

ACHIZITII PUBLICE ŞI SEAP/SICAP, NOUTATI LEGISLATIVE SI IMPACTUL ACESTORA IN DERULAREA ACHIZITIILOR PUBLICE, ACTIVITATEA DE ACHIZITII PUBLICE/SECTORIALE SI LUCRU IN ECHIPA, ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE/SECTORIALE

CURS AUTORIZAT A.N.C. PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! ACHIZITII PUBLICE SI SEAP - SICAP NOUTATI LEGISLATIVE SI IMPACTUL ACESTORA IN DERULAREA ACHIZITIILOR PUBLICE ACTIVITATEA DE ACHIZITII PUBLICE/SECTORIALE SI LUCRU IN ECHIPA ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE/SECTORIALE NOU!!! CURS PENTRU AUTORITĂŢI CONTRACTANTE ŞI OFERTANŢI &n...
Citeste mai departe

ARHIVAREA DOCUMENTELOR

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA 2021  PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! ARHIVAREA DOCUMENTELOR Cursul propune creatorilor de documente un comportament în acord cu cadrul legal specific. Sunt avute în vedere Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996, Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clas...
Citeste mai departe

CODUL FISCAL, CODUL FISCAL ŞI CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ, IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, EXPERT FISCAL

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE - SINAIA  PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA - NOU! CODUL FISCAL 2021 CODUL FISCAL ŞI CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE EXPERT FISCAL   IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ach...
Citeste mai departe

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL,IMPLEMENTAREA ŞI IMPACTUL APLICĂRII REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – GDPR, RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IMPLEMENTAREA ŞI IMPACTUL APLICĂRII REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – GDPR RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL   IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările u...
Citeste mai departe

DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI REGIONALĂ IN ROMANIA, AMENAJAREA TERITORIULUI, INFRASTRUCTURĂ ŞI URBANISM CIVILIZAŢIE ŞI MANAGEMENT INTEGRAT ADMINISTRATIV

PROGRAM DE PERFECTIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ NOU! DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI REGIONALĂ ROMANIA AMENAJAREA TERITORIULUI, INFRASTRUCTURĂ ŞI URBANISM CIVILIZAŢIE ŞI MANAGEMENT INTEGRAT ADMINISTRATIV   IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice pr...
Citeste mai departe

GUVERNANŢĂ ŞI CONTROL INTERN MANAGERIAL, NOUL SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – SCIM, DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! GUVERNANŢĂ ŞI CONTROL INTERN MANAGERIAL  NOUL SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL - SCIM DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE     IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor s...
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, GESTIUNEA ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL STATULUI, RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ CONFORM NOULUI COD ADMINISTRATIV

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENTUL PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT GESTIUNEA ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL STATULUI RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ CONFORM NOULUI COD ADMINISTRATIV IMPORTANT: * La sfârşitul cursului de perfectionare si formare continua , se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare ...
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE, EXPERT ÎN ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE EXPERT ÎN ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ   IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții: - în situația în ...
Citeste mai departe

MANAGEMENT INTEGRAT

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENT INTEGRAT IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții: - în situația în care valoarea serviciilor î...
Citeste mai departe

MANAGEMENT FINANCIAR – CONTABIL ȘI BUGETAR

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL ȘI BUGETAR IMPORTANT: * La sfârşitul cursului de perfectionare si formare continua , se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,,MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL ȘI BUGETAR"   NOTĂ: CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA ...
Citeste mai departe

AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC, AUDIT PUBLIC INTERN

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!   AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC AUDIT PUBLIC INTERN   IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții: - în situația ...
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR ŞI AUTORITĂŢILOR PUBLICE, CONTABILITATE ŞI GESTIUNE FINANCIARĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE, NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL FINANCIAR – CONTABIL ŞI BUGETAR, SPECIALIST ÎN PLANIFICAREA, CONTROLUL ŞI RAPORTAREA PERFORMANŢELOR ECONOMICE, GESTIUNEA ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENTUL CONTABILITĂŢII  INSTITUŢIILOR ȘI AUTORITĂȚILOR PUBLICE CONTABILITATE ȘI GESTIUNE FINANCIARĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE CONTABILITATE ŞI GESTIUNE FINANCIARĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL FINANCIAR – CONTABIL ŞI BUGETAR SPECIALIST ÎN PLANIFICAREA, CONTROLUL ...
Citeste mai departe

PANTOUFLAGE – PROCEDURI OPERAȚIONALE, REGULAMENT, INTERDICȚII, LEGISLATIE APLICABILĂ, ETICĂ, INTEGRITATE SI ANTIFRAUDA, PREVENIREA / COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE SI A CORUPTIEI, EVALUAREA IMPLEMENTĂRII ACȚIUNILOR PRINCIPALE PREVĂZUTE ÎN STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE, CONSILIUL DE ETICĂ & CONSILIERUL DE ETICĂ LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! ETICĂ, INTEGRITATE SI ANTIFRAUDA NOU!! PANTOUFLAGE – PROCEDURI OPERAȚIONALE, REGULAMENT, INTERDICȚII, LEGISLATIE APLICABILĂ PREVENIREA / COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE SI A CORUPTIEI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII ACȚIUNILOR PRINCIPALE PREVĂZUTE ÎN STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE CONSILIUL DE ETICĂ & CONSILIERUL DE ETICĂ LA NIVE...
Citeste mai departe

CONTROL INTERN ȘI CONTROL FINANCIAR PREVENTIV, CONTABILITATEA INSTITUTIILOR ŞI AUTORITĂŢILOR PUBLICE, CONTROLOR FINANCIAR, IMPLEMENTAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE RAPORTARE – FOREXEBUG

CURS AUTORIZAT A.N.C. PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! CONTROL INTERN SI CONTROL FINANCIAR PREVENTIV - CFP CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE NOUTATI LEGISLATIVE IN DOMENIUL FINANCIAR - CONTABIL SI BUGETAR CONTROLOR FINANCIAR IMPLEMENTAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE RAPORTARE - FOREXEBUG     IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Le...
Citeste mai departe

EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE, ALOCAREA, ABSORBŢIA ŞI UTILIZAREA FONDURILOR EUROPENE 2021 – 2027 PENTRU ROMÂNIA, PROIECTE FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE ALOCAREA, ABSORBŢIA ŞI UTILIZAREA FONDURILOR EUROPENE 2021 – 2027 PENTRU ROMÂNIA PROIECTE FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE   IMPORTANT: Având în vedere că serviciile de formare profesională ( care se încadrează, conform noii legislaţii la servicii sociale şi alte...
Citeste mai departe

MANAGEMENTUL PROIECTELOR, PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI BUGETAREA MULTIANUALĂ BAZATĂ PE PROIECTE, MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTELOR DE INVESTIŢII, CONTRACTELE DE EXECUŢIE ŞI CONTRACTELE FIDIC

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU! MANAGEMENTUL PROIECTELOR PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI BUGETAREA MULTIANUALA BAZATĂ PE PROIECTE MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTELOR DE INVESTIŢII CONTRACTELE DE EXECUŢIE & CONTRACTELE FIDIC   IMPORTANT !!!!: "Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția...
Citeste mai departe