Programe atragere fonduri structurale

In vederea pregatirii de specialisti pentru accesarea si derularea de proiecte inclusiv cu fonduri structurale va oferim programe de perfectionare pe urmatoarele domenii (in ordinea cronologica a necesitatii lor in proiecte si programe)

 • Analist Investitii
 • Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene
 • Manager Proiect
 • Managementul contractelor pentru investitii
 • Monitorizare si implementare proiecte
 • Managementul financiar al proiectelor
 • Managementul Achizitiilor in Proiecte
 • Specialist Analiza COST-BENEFICIU in Proiecte
 • Asigurarea Calitatii in Proiectele
 • Investitionale (AQPI)
 • Legislatie investitionala si constructii
 • Management general integrat