POSDRU

posdru

La 31 martie 2009 AMPOSDRU a deschis liniile de finantare aferente schemelor de ajutor de stat pentru ocupare, pentru formare generală si specifică si ajutorul de minimis. Astfel, orice întreprindere din România va putea trimite electronic prin aplicatia specifica, la AMPOSDRU, cereri pentru subventionarea salariilor noilor angajati, formării profesionale a salariatilor sau pentru îmbunătătirea conditiilor de muncă, în scopul reducerii accidentelor de muncă si riscului îmbolnăvirilor profesionale.
 Standard Consulting, isi ofera serviciile in domeniul formarii profesionale prin derularea de cursuri de perfectionare in următoarele domenii: achizitii publice, investitii, management, contabilitate publică, contabilitate agenti economici, juridic, resurse umane, mediu, marketing, audit intern, etc.

Venim în sprijinul dumneavoastra si prin oferta de programe de perfectionare “in house” (la sediul societatii / institutiei), cu formarea unui grup minim de 20 persoane (inclusiv sucursale), sau in alte locatii alese de solicitant.
Aceste programe de perfectionare se derulează exclusiv pentru angajatii din cadrul companiilor sau institutiilor solicitante specialistii invitati acordând astfel întreaga atentie problemelor de natură specifică.si au un caracter interactiv antrenând astfel toti participantii la discutii si dezbateri prin prezentarea de spete si probleme frecvent apărute în activitatea profesională.

Toate programele STANDARD se aliniază la modificările sau noutătile apărute în legislatia romanească, punctând si comparând, acolo unde este cazul, situatii similare cu practica si legislatia Uniunii Europene.