ACHIZITII PUBLICE ŞI SEAP/SICAP, NOUTATI LEGISLATIVE SI IMPACTUL ACESTORA IN DERULAREA ACHIZITIILOR PUBLICE, ACTIVITATEA DE ACHIZITII PUBLICE/SECTORIALE SI LUCRU IN ECHIPA, ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE/SECTORIALE

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE -  SINAIA  2024

ȘI DE LA MARE – MAMAIA 2024

 

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!

ACHIZITII PUBLICE SI SEAP – SICAP

NOUTATI LEGISLATIVE SI IMPACTUL ACESTORA IN DERULAREA ACHIZITIILOR PUBLICE

UTILIZAREA IN SEAP A NOILOR FORMULARE EUROPENE eFORMS

NOU!!! CURS PENTRU AUTORITĂŢI CONTRACTANTE ŞI OFERTANŢI

 

PERSOANA DE CONTACT: MIHAELA – 0744.508108

 

*TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 833 Ron/ participant/ TVA 19% inclusă

 

CERTIFICARE: 

La sfârşitul cursului , se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la Programul de Perfecţionare şi Formare continuă,,ACHIZIŢII PUBLICE ŞI SEAP – SICAP, NOUTATI LEGISLATIVE SI IMPACTUL ACESTORA IN DERULAREA ACHIZITIILOR PUBLICE”,emis de Standard Consulting S.R.L. în conformitate cu prevederile H.G. Nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici și O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ (Art. 483, alin. f).

CURSURI ÎN SISTEM ONLINE, PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI ZOOM

TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM ONLINE DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 750 Ron/ participant/  TVA 19% inclusă

PUTETI SOLICITA INFORMATII, LA ADRESELE NOASTRE DE EMAIL:

office@standard-consulting.ro

standard.consulting.onesti@gmail.com

SAU LA TELEFON

MIHAELA: 0744 – 508.108

CURSURI LA MUNTE 2024

LUNA  IUNIE

SINAIA - HOTEL PALACE

www.hotelpalacesinaia.ro

 • 13  – 16 Iunie 2024, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 11 Iunie 2024;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere - 2300 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

CURSURI DE VARĂ 2024

LUNA  IUNIE

MAMAIA - HOTEL CONDOR

www.hotelcondormamaia.ro

 • 12  – 16 Iunie 2024, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 5 Iunie 2024;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere - 2200 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 19  – 23 Iunie 2024, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 12 Iunie 2024;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere - 2200 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 26  – 30 Iunie 2024, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 19 Iunie 2024;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere - 2450 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)

LUNA  IULIE

MAMAIA - HOTEL CONDOR

www.hotelcondormamaia.ro 

 • 3  – 7 Iulie 2024, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 26 Iunie 2024;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere - 2450 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 10  – 14 Iulie 2024, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 3 Iulie 2024;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere - 2650 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 17  – 21 Iulie 2024, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 10 Iulie 2024;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere – 3000 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 24  – 28 Iulie 2024, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 17 Iulie 2024;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere – 3250 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)

LUNA  AUGUST

MAMAIA - HOTEL CONDOR

www.hotelcondormamaia.ro 

 • 31 Iulie  – 4 August 2024, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 24 Iulie 2024;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere – 3250 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 7  – 11 August 2024, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 31 Iulie 2024;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere – 3250 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 14  – 18 August 2024, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 7 August 2024;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere – 3250 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 21  – 25 August 2024, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 14 August 2024;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere – 3250 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)

LUNA  SEPTEMBRIE

MAMAIA - HOTEL CONDOR

www.hotelcondormamaia.ro 

 • 28 August  – 1 Septembrie 2024, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 21 August 2024;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere – 2700 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 4  – 8 Septembrie 2024, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 28 August 2024;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere – 2700 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)

SERII DE DESFASURARE CURSURI ONLINE:

LUNA IUNIE 2024:

10 – 11 – 12 Iunie 2024

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 7 Iunie 2024

Interval orar : 1730 – 2030/ 3 zile (Luni, Marți, Miercuri)

 

12 – 13  – 14 Iunie 2024

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 10 Iunie 2024

Interval orar : 1730 – 2030/ 3 zile (Miercuri, Joi, Vineri)

 

17 – 18 – 19 Iunie 2024

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 14 Iunie 2024

Interval orar : 1730 – 2030/ 3 zile (Luni, Marți, Miercuri)

 

19 – 20  – 21 Iunie 2024

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 17 Iunie 2024

Interval orar : 1730 – 2030/ 3 zile (Miercuri, Joi, Vineri)

 

24 – 25 – 26 Iunie 2024

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 21 Iunie 2024

Interval orar : 1730 – 2030/ 3 zile (Luni, Marți, Miercuri)

 

26 – 27  – 28 Iunie 2024

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 25 Iunie 2024

Interval orar : 1730 – 2030/ 3 zile (Miercuri, Joi, Vineri)

PERSOANA DE CONTACT: MIHAELA – 0744.508108

 

 

INVITAT:

Domnul Bogdan DOBRIN 

Secretar General al A.N.A.P.

 

TRAINER:

Doamna Cristina BANU

Director Direcţia HELPDESK, din cadrul A.N.A.P., Specialist, Expert în Achiziţii Publice, din cadrul A.N.A.P.

 

TEMATICA PROGRAMULUI ESTE RAPORTATĂ LA NOILE MODIFICĂRI LEGISLATIVE!

ACHIZIŢIILE PUBLICE ÎN ROMÂNIAmodificări şi propuneri;

DISCUŢII pe marginea legislaţiei:

1. H.G. nr. 554 pentru aprobarea Strategiei Naţionale în domeniul Achiziţiilor Publice 2023-2027

2. Modificări legislative în legatură cu H.G. nr. 336/ 2023: valoarea contractului; anunțul de participare/ simplificat; noile prevederi ce stabilesc dinamica documentelor constatatoare; garanțiile, limitarea posibilității de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele emise de unele dintre aceste instituții sau societăți de asigurări; achiziția de produse cu impact asupra mediului, alegerea tipului de procedură de atribuire, neconformități frecvente, identificate în cadrul documentației de atribuire, în urma  activității de control ex-ante, precum și măsuri de remediere, alte obligații noi pentru autoritățile contractante: prelungirea termenului de elaborare a ofertelor.

3. Legea  nr. 208/2022 privind pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Ordonanța de Urgență nr. 62 din 9 mai 2022 pentru modificarea art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale;

4. Legea nr. 86 din 12 aprilie 2022 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și pentru modificarea și completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale;

6. Ordonanța Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice;

7. Ordinul Președintelui ANAP nr. 1170/2021 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică

8. O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

9. Pregătirea unei documentații de atribuire.

10. Analiza și evaluarea documentelor realizate de către participanți cu titlu de ofertă;

11. Prezentarea modului în care sunt analizate, evaluate, consemnate în documentele achiziției elementele cuprinse în ofertele realizate, respectiv modul în care este organizat, în principiu, back–office-ul unei achiziții publice (ce sta în spatele gândirii autorităţii/entităţii contractante din perspectiva celui care ofertează (înţelegere procese necesare întocmirii documentaţiei sau contestaţiei);

12. Analiza rezultatelor obținute în urma evaluării;

13. Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice;

14.Soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune – constituire, cuantum, restituire;

15. Criterii minime de calificare; modalitățile de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare;

16. Tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor – particularități;

17. Unele particularități privind realizarea unui DUAE;

18. Derularea unei proceduri de atribuire on line. Acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț – clarificări, notificări, contestații;

19. Citirea unui răspuns DUAE. Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite;

20. Garanția de participare/buna executie;

21. Ofertanți ADMIȘI. Ofertanți RESPINȘI;

22. Clarificări adresate în perioada de analiză și evaluare;

23. Comunicări către ofertanți;

24. Atribuirea și derularea contractului de achiziție publică; Modificări ale contractului în perioada de implementare; Modificări substanțiale, modificări nesubstanțiale;

 

INIŢIEREA PROCEDURILOR, EVALUAREA OFERTELOR ŞI ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Achiziția directă;

Achiziția serviciilor din Anexa 2 la Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Comisia de evaluare- numirea comisiei și atribuțiile membrilor/incompatibilăți și conflict de interese/modul de  lucru al comisei;

Proceduri de atribuire – Inițierea/Derularea procedurilor de atribuire ON LINE– asemănări, deosebiri, riscuri;

Proceduri de atribuire – Inițierea/Derularea procedurilor de atribuire OFF LINE– asemănări, deosebiri, riscuri;

Instrumente și tehnici speciale de atribuire – Acordul – cadru; avantaje şi riscuri; Sistemul de achiziții dinamic.

 

UTILIZARE S.E.A.P. /S.I.C.A.P.– noi funcţionalităţi şi APLICAŢII:

 • Implementarea noilor formulare electronice europene eForms dezvoltate, potrivit Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1780, al Comisiei din 23 Septembrie 2019 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și abrogarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1986.

APLICAŢII PRACTICE PE

NOUA PLATFORMĂ SICAP !!!

 

  DISCUŢII INTERACTIVE, PUNCTE DE VEDERE, SOLUŢII

SE ASIGURĂ SUPORT DE CURS IN FORMAT ELECTRONIC, ÎNTOCMIT DE TRAINERI

 

IMPORTANT !!!!:

“Prevederile art. 68 alin. (1) lit. h), art. 69 alin. (6) și art. 111 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, stipulează faptul că achizițiile care au ca obiect serviciile sociale şi alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 la lege, se atribuie prin utilizarea unei proceduri proprii, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din lege

 

NOTĂ:

Menţionăm că tarifele reprezentând serviciile hoteliere practicate de S.C. Standard Consulting S.R.L., pentru derularea programelor de pregătire profesională a personalului si de Perfecţionare şi Formare Continuă, pentru perioada Ianuarie 2024 – Decembrie 2024, sunt făcute în baza negocierilor cu locaţiile de derulare a programelor de perfecţionare, (pentru cazare nivel 3 ***), sunt tarife de grup, negociate şi se situează la nivel de locaţie de 3 ( trei ) stele.

 

GDPR* - Standard Consulting & Standard Management Group , 
colectează datele personale furnizate de dumneavoastra în 
scopul efectuării înscrierii dumneavoastra la programele 
de instruire profesională. Toate datele furnizate de dumneavoastra 
sunt protejate, scopul colectării lor fiind înscrierea la cursuri 
de formare profesională.Datele sunt prelucrate în conformitate cu 
prevederile Legii 677/2001 şi ale Legii 506/2004. Pe viitor, numele, 
adresele şi numerele dumneavoastră de telefon ne vor permite sa vă 
ţinem la curent cu activitatea noastră.

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

DISCOUNT- URI ACORDATE:

La fiecare 4 persoane participante, a 5 – a persoană beneficiază de gratuitate la Taxa de Instruire.

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

PERSOANA DE CONTACT: MIHAELA – 0744.508108

PENTRU PROGRAMELE DE LA SINAIA, AM PREGATIT:

SINAIA – IEŞIRE ÎN AER LIBER LA INÂLŢIME – COTA 1400!!!
IN ZIUA DE SÂMBĂTĂ DIN PERIOADĂ ALOCATĂ FIECĂRUI CURS, DUPĂ TERMINAREA ORELOR, ORGANIZĂM URCARE GRUPULUI DE CURSANŢI LA COTA 1400 ( CU MICROBUZE), LA POPAS ALPIN, RESTAURANT CU SPECIFIC TRADIŢIONAL PENTRU SERVIREA DEJUNULUI TRADIŢIONAL ROMÂNESC.

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE, REZERVĂ PARTICIPAREA !
ÎNSCRIE-TE ONLINE SAU SOLICITĂ UN TALON DE INSCRIERE.

Înscrie-te Acum