ARHIVAREA DOCUMENTELOR

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE – SINAIA / MARE – MAMAIA 2021 

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!

ARHIVAREA DOCUMENTELOR

Cursul propune creatorilor de documente un comportament în acord cu cadrul legal specific. Sunt avute în vedere Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996, Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi Legea nr.455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

La nivelul fiecărei entităţi publice / Regii Autonome / S.C.,  există un Nomenclator arhivistic aprobat de Arhivele Naţionale şi un spaţiu adecvat cu destinaţia de arhivă.

În cadrul cursului vor fi dezbătute aspecte practice privind aplicarea reglementărilor legale menţionate mai sus.

 

IMPORTANT !!!!:

“Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții:
– în situația în care valoarea serviciilor în cauză este egală sau mai mare decăt pragul valoric prevazut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică una din procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) – g) din respectiva lege;
– în situația în care valoarea serviciilor în cauză este mai mică decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică procedura proprie prevăzută la art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.

Astfel, si in cazul in care valoarea estimată a acestor servicii este sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va aplica procedura proprie, conform art. 68 alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

NOTĂ:

Menţionăm că tarifele reprezentând serviciile hoteliere practicate de S.C. Standard Consulting S.R.L.& S.C. Standard Management Group S.R.L., pentru derularea programelor de perfecţionare certificate de MMFEŞ şi autorizate de către A.N.C. si pentru Programele de Perfecţionare şi Formare Continuă, pentru perioada Ianuarie 2021 – Decembrie 2021, sunt făcute în baza negocierilor cu locaţiile de derulare a programelor de perfecţionare, (pentru cazare nivel 3 ***), sunt tarife de grup, negociate şi se situează la nivel de locaţie de 3 ( trei ) stele.

 

GDPR* - Standard Consulting & Standard Management Group , 
colectează datele personale furnizate de dumneavoastra în 
scopul efectuării înscrierii dumneavoastra la programele 
de instruire profesională. Toate datele furnizate de dumneavoastra 
sunt protejate, scopul colectării lor fiind înscrierea la cursuri 
de formare profesională.Datele sunt prelucrate în conformitate cu 
prevederile Legii 677/2001 şi ale Legii 506/2004. Pe viitor, numele, 
adresele şi numerele dumneavoastră de telefon ne vor permite sa vă 
ţinem la curent cu activitatea noastră.


IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

SE ACORDĂ GRATUITATE LA

CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 833 Ron/ participant/  TVA inclusă

 

IMPORTANT: La sfârşitul cursului , se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,,ARHIVAREA DOCUMENTELOR

 

 

PERIOADE DE DESFASURARE:

LUNA  SEPTEMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 9 – 12 Septembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 7 Septembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

LUNA  OCTOMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 7 – 10 Octombrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 5 Octombrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

LUNA  NOIEMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 4 – 7 Noiembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 2 Noiembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

 

TRAINER:

Domnul IULIAN ŞTEFAN

Auditor Intern, Specialist în domeniul Contabilităţii Publice, Patrimoniu, Controlului Intern şi CFP

Din cadrul AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA – A.N.A.F.

 

TEMATICA PROGRAM:

1. Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente :

1.1 Nomenclatorul arhivistic naţional;

1.2 Evidenţa documentelor;

1.3 Selecţionarea documentelor;

1.4 Păstrarea documentelor;

1.5 Depunerea documentelor la Arhivele Naţionale.

2. Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României - termenele după care pot fi date în cercetare documentele privind interesele naţionale, drepturile şi libertăţile cetăţenilor.

3. Sistemului naţional de protecţie a informaţiilor:

      3.1 Protecţia informaţiilor clasificate:

- Informaţiile secrete de stat;

- Informaţii secrete de serviciu;

     3.2 Colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia corespondenţei clasificate:

- Pregătirea pentru expediere a corespondenţei clasificate;

- Predarea-primirea corespondenţei clasificate;

- Transportul corespondenţei clasificate;

- Protecţia corespondenţei clasificate.

4. Semnătura electronică:

4.1 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică;

4.2 Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare.

5. Răspunderi şi sancţiuni.

DEZBATERI LIBERE, STUDII DE CAZ, INTERACTIVITATE

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

ALTE INFORMAŢII:

 • SE ASIGURĂ MAPĂ DE PREZENTARE ŞI SUPORT DE CURS.
 • SE ACORDĂ GRATUITATE LA CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR

 

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

PENTRU PROGRAMELE DE LA SINAIA, AM PREGATIT:

SINAIA – IEŞIRE ÎN AER LIBER LA INÂLŢIME – COTA 1400!!!
IN ZIUA DE SÂMBĂTĂ DIN PERIOADĂ ALOCATĂ FIECĂRUI CURS, DUPĂ TERMINAREA ORELOR, ORGANIZĂM URCARE GRUPULUI DE CURSANŢI LA COTA 1400 ( CU MICROBUZE), LA POPAS ALPIN, RESTAURANT CU SPECIFIC TRADIŢIONAL PENTRU SERVIREA DEJUNULUI TRADIŢIONAL ROMÂNESC.

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE, REZERVĂ PARTICIPAREA !

ÎNSCRIE-TE ONLINE SAU SOLICITĂ UN TALON DE INSCRIERE.

Înscrie-te Acum