CODUL ADMINISTRATIV, MANAGEMENT PUBLIC ŞI ABILITĂŢI MANAGERIALE, MANAGER ADMINISTRATIV

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE – SINAIA 2022 

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!

CODUL ADMINISTRATIV

MANAGEMENT PUBLIC ŞI ABILITĂŢI MANAGERIALE

MANAGEMENTUL FUNCŢIEI PUBLICE

 

IMPORTANT !!!!:

“Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții:
– în situația în care valoarea serviciilor în cauză este egală sau mai mare decăt pragul valoric prevazut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică una din procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) – g) din respectiva lege;
– în situația în care valoarea serviciilor în cauză este mai mică decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică procedura proprie prevăzută la art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.

Astfel, si in cazul in care valoarea estimată a acestor servicii este sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va aplica procedura proprie, conform art. 68 alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.”

NOTĂ:

Menţionăm că tarifele reprezentând serviciile hoteliere practicate de Standard Consulting S.R.L.&  Standard Management Group S.R.L., pentru derularea programelor de perfecţionare certificate de MMFEŞ şi autorizate de către A.N.C. si pentru Programele de Perfecţionare şi Formare Continuă, pentru perioada Ianuarie 2022 – Decembrie 2022, sunt făcute în baza negocierilor cu locaţiile de derulare a programelor de perfecţionare, (pentru cazare nivel 3 ***), sunt tarife de grup, negociate şi se situează la nivel de locaţie de 3 ( trei ) stele.

 

IMPORTANT:

* La sfârşitul cursului, se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,,CODUL ADMINISTRATIV, MANAGEMENT PUBLIC ŞI ABILITĂŢI MANAGERIALE, MANAGEMENTUL FUNCŢIEI PUBLICE”

SAU

** La sfârşitul programului de perfecţionare, în urma evaluării, se obţine CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE pentru ocupaţia “MANAGER” (COD COR 112029) recunoscut şi eliberat de MMFEŞ şi MECI conform O.G.129/2000 republicată şi SUPLIMENTUL DESCRIPTIV al Certificatului de Absolvire completat cu competenţele dobândite.

GDPR* - Standard Consulting & Standard Management Group , 
colectează datele personale furnizate de dumneavoastra în 
scopul efectuării înscrierii dumneavoastra la programele 
de instruire profesională. Toate datele furnizate de dumneavoastra 
sunt protejate, scopul colectării lor fiind înscrierea la cursuri 
de formare profesională.Datele sunt prelucrate în conformitate cu 
prevederile Legii 677/2001 şi ale Legii 506/2004. Pe viitor, numele, 
adresele şi numerele dumneavoastră de telefon ne vor permite sa vă 
ţinem la curent cu activitatea noastră.

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

SE ACORDĂ GRATUITATE LA

CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR

 

*TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 833 Ron/ participant/ TVA 19% inclusă

**TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM ONLINE DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 750 Ron/ participant/ TVA 19% inclusă

DISCOUNT- URI ACORDATE:

La fiecare 4 persoane participante, a 5 – a persoană beneficiază de gratuitate la Taxa de Instruire.

 

 

CURSURI ÎN SISTEM ONLINE, PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI ZOOM

TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM ONLINE DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 750 Ron/ participant/  TVA 19% inclusă

PUTETI SOLICITA INFORMATII, LA ADRESELE NOASTRE DE EMAIL:

office@standard-consulting.ro

standard.consulting.onesti@gmail.com

SAU LA TELEFON

MIHAELA: 0744 – 508.108

 

PERIOADE DE DESFAȘURARE

CURSURI LA MUNTE

LUNA  DECEMBRIE

SINAIA : HOTEL PALACE

www.palacesinaia.ro

  • 15 – 18 Decembrie 2022, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 13 Decembrie 2022;
    • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
    • Taxa servicii hoteliere HOTEL PALACE – 1650 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

SERII DE DESFASURARE CURSURI ONLINE:

LUNA DECEMBRIE:

12 – 13 – 14 Decembrie 2022

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 12 Decembrie 2022

 Interval orar : 17.00 – 20.00/3 zile (Luni, Marti,Miercuri)

 

14 – 15 – 16 Decembrie 2022

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 12 Decembrie 2022

Interval orar : 17.00 – 20.00 / 3 zile (Miercuri, Joi, Vineri)

 

19 – 20 – 21 Decembrie 2022

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 16 Decembrie 2022

 Interval orar : 17.00 – 20.00/3 zile (Luni, Marti,Miercuri)

 

21 – 22 – 23 Decembrie 2022

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 20 Decembrie 2022

Interval orar : 17.00 – 20.00 / 3 zile (Miercuri, Joi, Vineri)

 

27 – 28 – 29 Decembrie 2022

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 27 Decembrie 2022

Interval orar : 17.00 – 20.00 / 3 zile (Marți, Miercuri, Joi)

 

 PERSOANA DE CONTACT: MIHAELA – 0744.508108

 

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

TRAINER:

Domnul Iulian ŞTEFAN

Auditor Intern, Specialist în domeniul Contabilităţii Publice, Patrimoniu, Controlului Intern, CFP și CFG

Din cadrul AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA – A.N.A.F.

TEMATICA PROGRAM:

1. NOUL COD ADMINISTRATIVReglementează cadrul general pentru organizarea și funcționarea  autorităților și instituțiilor administrației publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum și unele reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale.

2. Funcţia publică, funcţionarul public.

3. Aplicarea metodelor si tehnicilor de management.

4. Gestionarea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici.

5. Aplicarea reglementării din actele normative privind funcţiile publice, gradarea si  clasificarea posturilor.

6. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi rolul fişei postului în activitatea fiecărui funcţionar şi a instituţiei.

7. Responsabilitatea funcţionarilor publici în ceea ce priveşte îndeplinirea atribuţiilor şisarcinilor stabilite de conducerea compartimentului.

8. Performanţa individuală şi performanţa organizaţională.

9. Evaluarea periodică şi anuală a performanţei profesionale a personalului.

10. Asigurarea unui sistem motivaţional.

11. Aplicarea normelor de recrutare selective, evaluarea, promovarea şi încetarea dinfuncţia publică.

12. Aplicarea principiilor şi regulilor după care se realizează încheierea, modificareasau încetarea raporturilor de serviciu.

13. Identificarea principalelor caracteristici ale postului.

14. Stabilirea conform legii a atribuţiilor, sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilorfuncţionarilor publici.

15. Răspunderea penală, civilă, contravenţională a funcţionarilor publici.

16. Cazierul administrativ.

17. Riscuri de corupţie asociate funcţiei publice.

18. Protecţia juridică a funcţionarilor publici în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

19. Îndeplinirea de către funcţionarii publici a îndatoririlor ce decurg din aplicarea cadruluinormativ privind avertizorul de integritate.

20. Pregătirea profesională continuă a funcţionarilor publici.

21. Competenţele pe care trebuie să le deţină funcţionarii publici.

22. Asigurarea continuităţii activităţii de către funcţionarul public. Dreptul la grevă.

23. Codul etic al funcţionarului public/personalului contractual.

24. Rolul comisiilor de disciplină.

25. Comisiile paritare.

26. Regulamentul de ordine interioară.

 DISCUŢII, SPEŢE, PUNCTE DE VEDERE, INTERACTIVITATE.

ALTE INFORMAŢII:

  • SE ASIGURĂ MAPĂ DE PREZENTARE ŞI SUPORT DE CURS.
  • SE ACORDĂ GRATUITATE LA CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR.

 

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

PENTRU PROGRAMELE DE LA SINAIA, AM PREGATIT:

SINAIA – IEŞIRE ÎN AER LIBER LA INÂLŢIME – COTA 1400!!!
IN ZIUA DE SÂMBĂTĂ DIN PERIOADĂ ALOCATĂ FIECĂRUI CURS, DUPĂ TERMINAREA ORELOR, ORGANIZĂM URCARE GRUPULUI DE CURSANŢI LA COTA 1400 ( CU MICROBUZE), LA POPAS ALPIN, RESTAURANT CU SPECIFIC TRADIŢIONAL PENTRU SERVIREA DEJUNULUI TRADIŢIONAL ROMÂNESC.

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE, REZERVĂ PARTICIPAREA !
ÎNSCRIE-TE ONLINE SAU SOLICITĂ UN TALON DE INSCRIERE.

Înscrie-te Acum