EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!

EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE

 

IMPORTANT: Având în vedere că serviciile de formare profesională ( care se încadrează, conform noii legislaţii la servicii sociale şi alte servicii), se regăsesc în ANEXA 2 a Legii nr. 98 /2016 şi Legii 99 / 2016, Autorităţile contractante achiziţionează aceste servicii prin PROCEDURI SIMPLIFICATE PROPRII, dacă valoarea estimată nu depăşeşte pragul de 3.334.050,00 lei ( Art. 7, alin.1, lit. C din Legea 98/2016).  

 

IMPORTANT !!!!:

“Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții:
- în situația în care valoarea serviciilor în cauză este egală sau mai mare decăt pragul valoric prevazut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică una din procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) – g) din respectiva lege;
- în situația în care valoarea serviciilor în cauză este mai mică decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică procedura proprie prevăzută la art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.

Astfel, si in cazul in care valoarea estimată a acestor servicii este sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va aplica procedura proprie, conform art. 68 alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

NOTĂ:

Menţionăm că tarifele reprezentând serviciile hoteliere practicate de S.C. Standard Consulting S.R.L.& S.C. Standard Management Group S.R.L., pentru derularea programelor de perfecţionare certificate de MMFEŞ şi autorizate de către A.N.C. si pentru Programele de Perfecţionare şi Formare Continuă, pentru perioada Ianuarie 2019 – Decembrie 2019, sunt făcute în baza negocierilor cu locaţiile de derulare a programelor de perfecţionare, (pentru cazare nivel 3 ***), sunt tarife de grup, negociate şi se situează la nivel de locaţie de 3 ( trei ) stele.

 

GDPR* - Standard Consulting & Standard Management Group , 
colectează datele personale furnizate de dumneavoastra în 
scopul efectuării înscrierii dumneavoastra la programele 
de instruire profesională. Toate datele furnizate de dumneavoastra 
sunt protejate, scopul colectării lor fiind înscrierea la cursuri 
de formare profesională.Datele sunt prelucrate în conformitate cu 
prevederile Legii 677/2001 şi ale Legii 506/2004. Pe viitor, numele, 
adresele şi numerele dumneavoastră de telefon ne vor permite sa vă 
ţinem la curent cu activitatea noastră.

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

SE ACORDĂ GRATUITATE LA

CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 833 Ron/ participant/  TVA inclusă

 

IMPORTANT:

La sfârşitul cursului , se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,,EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE

 

 

PERIOADE DE DESFASURARE:

LUNA  NOIEMBRIE :

HOTEL NEW MONTANA – SINAIA:

 • 28 Noiembrie – 1 Decembrie 2019Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 26 Noiembrie 2019;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

LUNA  DECEMBRIE :

HOTEL NEW MONTANA – SINAIA:

 • 12 – 15 Decembrie 2019, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 10 Decembrie 2019;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

TRAINER

Prof. Univ. dr. ing. NICOLAE POSTĂVARU

International Project Evaluator
Director Proiect – certificat nivel A – International Project Management Association – IPMA
Membru SENET Project Management (Asociatia Sud-Est Europeană pentru Project Management)

TEMATICA PROGRAM

 • Procesul investiţional; Programele de finanţare accesibile in România; Fondurile Structurale;
 • Alocarea, absorbţia şi utilizarea Fondurilor Europene în perioada 2014 – 2020 pentru România;
 • Prezentarea Fondurilor Structurale, a axelor şi subaxele de dezvoltare;
 • Identificarea domeniilor accesibile pentru proiecte private sau publice;
 • Tipuri de finanţări şi instituţiile prin care se derulează fondurile;
 • Proiecte finanţate în sistemul european;
 • Finanţări pentru instituţii publice;
 • Finanţări pentru IMM – uri;
 • Etapele elaborării unui proiect (conţinutul proiectului; resurse, surse de venit);
 • Reglementări specifice pentru diferitele faze ale proiectului;
 • Cererea de finanţare, cheltuielile eligibile (definire, scop si obiective;
 • Planul de activitate; Bugetare; Planul de evaluare);
 • Analiza Cost – Beneficiu conform Recomandărilor Europene privind elaborarea proiectelor finanţate din Fonduri Structurale;
 • Organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru proiectele europene;
 • Contractul de finanţare şi obligaţiile părţilor;
 • Cuprinsul activităţii de implementare, monitorizare, control.

NOU: INTERACTIVITATE – DISCUTII LIBERE – CONCLUZII

 

ALTE INFORMATII:

 • SE ASIGURĂ MAPĂ DE PREZENTARE ŞI SUPORT DE CURS
 • SE ACORDĂ GRATUITATE LA CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR.

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

PENTRU PROGRAMELE DE LA SINAIA, AM PREGATIT:

SINAIA – IEŞIRE ÎN AER LIBER LA INÂLŢIME – COTA 1400!!!
IN ZIUA DE SÂMBĂTĂ DIN PERIOADĂ ALOCATĂ FIECĂRUI CURS, DUPĂ TERMINAREA ORELOR, ORGANIZĂM URCARE GRUPULUI DE CURSANŢI LA COTA 1400 ( CU MICROBUZE), LA POPAS ALPIN, RESTAURANT CU SPECIFIC TRADIŢIONAL PENTRU SERVIREA DEJUNULUI TRADIŢIONAL ROMÂNESC.

 SE ACORDĂ GRATUITATE LA CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR.


AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE, REZERVĂ PARTICIPAREA !
ÎNSCRIE-TE ONLINE SAU SOLICITĂ UN TALON DE INSCRIERE.

Înscrie-te Acum