MANAGEMENT FINANCIAR – CONTABIL ȘI BUGETAR

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE – SINAIA / MARE – MAMAIA 2021 

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!

MANAGEMENT FINANCIAR – CONTABIL ȘI BUGETAR

IMPORTANT:

* La sfârşitul cursului de perfectionare si formare continua , se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,,MANAGEMENT FINANCIAR – CONTABIL ȘI BUGETAR

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

PERIOADE DE DESFASURARE

 

LUNA  IUNIE LA MUNTE:

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 17 – 20 Iunie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 15 Iunie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

LUNA  IULIE LA MUNTE:

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 1 – 4 Iulie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 29 Iunie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)
 • 15 – 18 Iulie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 13 Iulie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)
 • 29 Iulie – 1 August 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 27 Iulie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

LUNA  AUGUST LA MUNTE:

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 12 – 15 August 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 10 August 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)
 • 26 – 29 August 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 24 August 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

VARĂ 2021 LA MARE

MAMAIA: HOTEL CONDOR***

www.hotelcondormamaia.ro

TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUĂ:

 833 Ron/ participant/  TVA inclusă

*Serviciile hoteliere includ și facilități acordate pe grup, respectiv parcare privată a hotelului, wifi de mare viteză.

SE ACORDĂ GRATUITATE LA

CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

 

PERIOADE DE DESFASURARE

LUNA  IUNIE:

 • 16 – 20 Iunie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 8 Iunie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 2200 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)

MENȚIUNE: DIFERENȚELE PENTRU SERVICIILE HOTELIERE, SE POT PLĂTI ȘI CU VOUCHERE DE VACANȚĂ!

LUNA  IULIE:

 • 30 Iunie – 4 Iulie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 22 Iunie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 2400 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 14 – 18 Iulie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 6 Iulie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 2800 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 28 Iulie – 1 August 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 20 Iulie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  - 2800 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)

MENȚIUNE: DIFERENȚELE PENTRU SERVICIILE HOTELIERE, SE POT PLĂTI ȘI CU VOUCHERE DE VACANȚĂ!

LUNA  AUGUST:

 • 11 – 15 August 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 3 August 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  - 2800 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 25 – 29 August 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 17 August 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  - 2800 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)

MENȚIUNE: DIFERENȚELE PENTRU SERVICIILE HOTELIERE, SE POT PLĂTI ȘI CU VOUCHERE DE VACANȚĂ!

LUNA  SEPTEMBRIE:

 • 1 – 5 Septembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 24 August 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  - 2000 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)

MENȚIUNE: DIFERENȚELE PENTRU SERVICIILE HOTELIERE, SE POT PLĂTI ȘI CU VOUCHERE DE VACANȚĂ!

 

TRAINER:

Domnul IULIAN ŞTEFAN

Auditor Intern, Specialist în domeniul Contabilităţii Publice, Patrimoniu, Controlului Intern şi CFP

Din cadrul AGENTIEI NATIONALE DE

ADMINISTRARE FISCALA – A.N.A.F.

 

TEMATICA PROGRAM:

 1. Procesul bugetar.
 2. Finanțarea instituțiilor publice.
 3. Fundamentarea bugetului unei instituții publice.
 4. Rectificarea bugetară.
 5. Deschiderile de credite. Repartizarea/retragerea creditelor bugetare. Virarea de credite.
 6. Execuția bugetară – principii, fazele execuției bugetare a unei cheltuieli, evidența contabilă a angajamentelor (CAB);
 7. Analiza informației contabile.
 8. Prevederi legale specifice instituțiilor publice privind tratamentul contabil aplicabil pentru înregistrarea/scăderea în/din evidența contabilă a elementelor de activ și pasiv.
 9. Plata cheltuielior stabilite prin hotărâri judecătorești. Sume în curs de clarificare.
 10. Ajustări pentru deprecierea activelor și creanțelor. Creanțe și datorii.
 11. Activitatea de casierie. Corectarea erorilor contabile. Conturi în afara bilanțului.
 12. Elaborarea procedurilor operaționale specifice activității financiar-contabile.
 13. Inventarierea patrimoniului. Întocmirea situațiilor financiare conform Sistemului național de raportare FOREXEBUG și Normelor metodologice de închidere a exercițiului financiar.
 14. Noutăți legislative în activitatea financiar-contabilă a instituțiilor și autorităților publice.

STUDII DE CAZ, DISCUŢII, SPEŢE.

SE ASIGURĂ SUPORT DE CURS IN FORMAT ELECTRONIC, ÎNTOCMIT DE TRAINER

 

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

IMPORTANT:

* La sfârşitul cursului de perfectionare si formare continua , se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,,MANAGEMENTUL PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, GESTIUNEA ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL STATULUI

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

DISCOUNT- URI ACORDATE:

La fiecare 4 persoane participante, a 5 – a persoană beneficiază de gratuitate la Taxa de Instruire.

 

IMPORTANT !!!!:

“Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții:
- în situația în care valoarea serviciilor în cauză este egală sau mai mare decăt pragul valoric prevazut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică una din procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) – g) din respectiva lege;
- în situația în care valoarea serviciilor în cauză este mai mică decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică procedura proprie prevăzută la art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.

Astfel, si in cazul in care valoarea estimată a acestor servicii este sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va aplica procedura proprie, conform art. 68 alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

NOTĂ:

Menţionăm că tarifele reprezentând serviciile hoteliere practicate de  Standard Consulting S.R.L.&  Standard Management Group S.R.L., pentru derularea programelor de perfecţionare certificate de MMFEŞ şi autorizate de către A.N.C. si pentru Programele de Perfecţionare şi Formare Continuă, pentru perioada Ianuarie 2021 – Decembrie 2021, sunt făcute în baza negocierilor cu locaţiile de derulare a programelor de perfecţionare, (pentru cazare nivel 3 ***), sunt tarife de grup, negociate şi se situează la nivel de locaţie de 3 ( trei ) stele.

 

GDPR* - Standard Consulting & Standard Management Group , 
colectează datele personale furnizate de dumneavoastra în 
scopul efectuării înscrierii dumneavoastra la programele 
de instruire profesională. Toate datele furnizate de dumneavoastra 
sunt protejate, scopul colectării lor fiind înscrierea la cursuri 
de formare profesională.Datele sunt prelucrate în conformitate cu 
prevederile Legii 677/2001 şi ale Legii 506/2004. Pe viitor, numele, 
adresele şi numerele dumneavoastră de telefon ne vor permite sa vă 
ţinem la curent cu activitatea noastră.

 

* TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 833 Ron/ participant/  TVA inclusă

SAU

**TAXA DE INSTRUIRE PROGRAM AUTORIZAT A.N.C.:

 750 Ron/ participant( nu se aplică T.V.A.)

 

IMPORTANT:

* La sfârşitul cursului de perfectionare si formare continua , se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,,MANAGEMENT FINANCIAR – CONTABIL ȘI BUGETAR

SAU

** La sfârşitul programului de perfecţionare autorizat A.N.C., în urma evaluării, se obţine CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE pentru ocupaţia “MANAGER” (COD COR 112029) recunoscut şi eliberat de MMFEŞ şi MECI conform O.G.129/2000 republicată şi SUPLIMENTUL DESCRIPTIV al Certificatului de Absolvire completat cu competenţele dobândite.

 

ALTE INFORMATII:

 • SE ASIGURĂ MAPĂ DE PREZENTARE ŞI SUPORT DE CURS
 • SE ACORDĂ GRATUITATE LA CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR.

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

PENTRU PROGRAMELE DE LA SINAIA, AM PREGATIT:

SINAIA – IEŞIRE ÎN AER LIBER LA INÂLŢIME – COTA 1400!!!
IN ZIUA DE SÂMBĂTĂ DIN PERIOADĂ ALOCATĂ FIECĂRUI CURS, DUPĂ TERMINAREA ORELOR, ORGANIZĂM URCARE GRUPULUI DE CURSANŢI LA COTA 1400 ( CU MICROBUZE), LA POPAS ALPIN, RESTAURANT CU SPECIFIC TRADIŢIONAL PENTRU SERVIREA DEJUNULUI TRADIŢIONAL ROMÂNESC.
AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE, REZERVĂ PARTICIPAREA !

ÎNSCRIE-TE ONLINE SAU SOLICITĂ UN TALON DE INSCRIERE.

Înscrie-te Acum