ÎNCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 2019 LA INSTITUŢIILE ŞI AUTORITĂŢILE PUBLICE, MANAGEMENT FINANCIAR ÎN INSTITUŢII ŞI AUTORITĂŢI PUBLICE

PROGRAM DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ NOU!!!

 

ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE ÎNCHIDERII EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2019 ÎN INSTITUŢII PUBLICE

MANAGEMENTUL FINANCIAR ÎN INSTITUŢIILE ŞI AUTORITĂŢILE PUBLICE

CONTABILITATE ȘI GESTIUNE FINANCIARĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

EXPERT FINANCIAR 

 

IMPORTANT !!!!:

“Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții:
– în situația în care valoarea serviciilor în cauză este egală sau mai mare decăt pragul valoric prevazut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică una din procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) – g) din respectiva lege;
– în situația în care valoarea serviciilor în cauză este mai mică decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică procedura proprie prevăzută la art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.

Astfel, si in cazul in care valoarea estimată a acestor servicii este sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va aplica procedura proprie, conform art. 68 alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.”


NOTĂ:

Menţionăm că tarifele reprezentând serviciile hoteliere practicate de S.C. Standard Consulting S.R.L.& S.C. Standard Management Group S.R.L., pentru derularea programelor de perfecţionare certificate de MMFEŞ şi autorizate de către A.N.C. si pentru Programele de Perfecţionare şi Formare Continuă, pentru perioada Ianuarie 2020 – Decembrie 2020, sunt făcute în baza negocierilor cu locaţiile de derulare a programelor de perfecţionare, (pentru cazare nivel 3 ***), sunt tarife de grup, negociate şi se situează la nivel de locaţie de 3 ( trei ) stele.

 

GDPR* - Standard Consulting & Standard Management Group , 
colectează datele personale furnizate de dumneavoastra în 
scopul efectuării înscrierii dumneavoastra la programele 
de instruire profesională. Toate datele furnizate de dumneavoastra 
sunt protejate, scopul colectării lor fiind înscrierea la cursuri 
de formare profesională.Datele sunt prelucrate în conformitate cu 
prevederile Legii 677/2001 şi ale Legii 506/2004. Pe viitor, numele, 
adresele şi numerele dumneavoastră de telefon ne vor permite sa vă 
ţinem la curent cu activitatea noastră.


IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

SE ACORDĂ GRATUITATE LA

CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

 

TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 833 Ron/ participant/  TVA inclusă

 

IMPORTANT:

La sfârşitul cursului , se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continuă ,,MANAGEMENT FINANCIAR ÎN INSTITUŢII PUBLICE, CONTABILITATE ȘI GESTIUNE FINANCIARĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICEEXPERT FINANCIAR


NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

SE ACORDĂ GRATUITATE LA

CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR

 

PERIOADE DE DESFASURARE:

LUNA  IANUARIE :

 SINAIA: HOTEL PALACE

ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE ÎNCHIDERII EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2019 ÎN INSTITUŢII ŞI AUTORITĂŢI PUBLICE

 • 23 – 26 Ianuarie 2020, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 21 Ianuarie 2020;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1350 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

LUNA  FEBRUARIE :

 SINAIA: HOTEL PALACE

ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE ÎNCHIDERII EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2019 ÎN INSTITUŢII ŞI AUTORITĂŢI PUBLICE

 • 6 – 9 Februarie 2020, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 4 Februarie 2020;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1350 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

SE ACORDĂ GRATUITATE LA

CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR

 

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

TRAINERI:

Domnul Petre CRIŞAN

Specialist din cadrul Ministerului Finanţelor Publice Direcţia Generală de Metodologie Contabilă Instituţii Publice

Expert Financiar, Specialist în domeniul Contabilităţii Publice,

Patrimoniu Public, Controlului Intern şi CFP

Doamna Daniela ILIE

Specialist din cadrul Ministerului Finanţelor Publice Direcţia Generală de Metodologie Contabilă Instituţii Publice

Expert Financiar, Specialist în domeniul Contabilităţii Publice,

Patrimoniu Public, Controlului Intern şi CFP

TEMATICA PROGRAM:

1. Responsabilităţile expertului finaciar care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile publice.

2. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE ÎNCHIDERII EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2019 ÎN INSTITUŢII PUBLICE.

3. Noutăți și reglementări legislative în domeniul financiar–contabil aplicabile instituțiilor publice începând cu 1 ianuarie 2020.

4. Reglementări legislative în domeniul financiar – contabil aplicabile instituțiilor publice. Dezbateri privind legislația în domeniu.

5. Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2019. Particularități privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial  pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi pentru activităţi finanţate din venituri proprii.

6. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor (Omfp 2.861/2009). Plusuri și minusuri rezultate în urma efectuării inventarierii patrimoniului și înregistrarea acestora în contabilitate.

7. Reevaluarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice (Omfp 3.471/2008).

8. Aplicarea Omfp 221/2015 privind trecerea activelor fixe corporale amortizate integral la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar. Discutii.

9. Adoptarea politicilor şi procedurilor contabile la instituţiile publice. Modele de elaborare.

10. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice (Omfp 547/2009 pentru modificarea    şi completarea ALOP);

11. OuG 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare. Sistemul național de raportare (Forexebug) – necesități, avantaje și beneficii pentru instituțiile publice în urma implementării acestuia. Transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în Sistemul național de raportare – particularități și probleme întâmpinate în transmiterea formularelor. Verificări și validări de formulare efectuate în sistem la sfârșit de an.

STUDII DE CAZ , MONOGRAFII ŞI APLICAŢII PRACTICE.

ALTE INFORMAŢII:

 • SE ASIGURĂ MAPĂ DE PREZENTARE ŞI SUPORT DE CURS
 • SE ACORDĂ GRATUITATE LA CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR.

 

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

PENTRU PROGRAMELE DE LA SINAIA, AM PREGATIT:

SINAIA – IEŞIRE ÎN AER LIBER LA INÂLŢIME – COTA 1400!!!
IN ZIUA DE SÂMBĂTĂ DIN PERIOADĂ ALOCATĂ FIECĂRUI CURS, DUPĂ TERMINAREA ORELOR, ORGANIZĂM URCARE GRUPULUI DE CURSANŢI LA COTA 1400 ( CU MICROBUZE), LA POPAS ALPIN, RESTAURANT CU SPECIFIC TRADIŢIONAL PENTRU SERVIREA DEJUNULUI TRADIŢIONAL ROMÂNESC.

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE, REZERVĂ PARTICIPAREA !
ÎNSCRIE-TE ONLINE SAU SOLICITĂ UN TALON DE INSCRIERE.

Înscrie-te Acum