MANAGEMENT FINANCIAR – CONTABIL ȘI BUGETAR

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE – SINAIA 2022 

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!

MANAGEMENT FINANCIAR – CONTABIL ȘI BUGETAR

IMPORTANT:

* La sfârşitul cursului de perfectionare si formare continua , se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,,MANAGEMENT FINANCIAR – CONTABIL ȘI BUGETAR

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

*TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 833 Ron/ participant/ TVA 19% inclusă

**TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM ONLINE DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 750 Ron/ participant/ TVA 19% inclusă

 

CURSURI ÎN SISTEM ONLINE, PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI ZOOM

TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM ONLINE DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 750 Ron/ participant/  TVA 19% inclusă

PUTETI SOLICITA INFORMATII, LA ADRESELE NOASTRE DE EMAIL:

office@standard-consulting.ro

standard.consulting.onesti@gmail.com

SAU LA TELEFON

MIHAELA: 0744 – 508.108

PERIOADE DE DESFAȘURARE

CURSURI LA MUNTE

LUNA  DECEMBRIE

SINAIA : HOTEL PALACE

www.palacesinaia.ro

 • 15 – 18 Decembrie 2022, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 13 Decembrie 2022;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere HOTEL PALACE – 1650 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

SERII DE DESFASURARE CURSURI ONLINE:

LUNA DECEMBRIE:

12 – 13 – 14 Decembrie 2022

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 12 Decembrie 2022

 Interval orar : 17.00 – 20.00/3 zile (Luni, Marti,Miercuri)

 

14 – 15 – 16 Decembrie 2022

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 12 Decembrie 2022

Interval orar : 17.00 – 20.00 / 3 zile (Miercuri, Joi, Vineri)

 

19 – 20 – 21 Decembrie 2022

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 16 Decembrie 2022

 Interval orar : 17.00 – 20.00/3 zile (Luni, Marti,Miercuri)

 

21 – 22 – 23 Decembrie 2022

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 20 Decembrie 2022

Interval orar : 17.00 – 20.00 / 3 zile (Miercuri, Joi, Vineri)

 

27 – 28 – 29 Decembrie 2022

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 27 Decembrie 2022

Interval orar : 17.00 – 20.00 / 3 zile (Marți, Miercuri, Joi)

 

 PERSOANA DE CONTACT: MIHAELA – 0744.508108

 

TRAINERI:

Domnul IULIAN ŞTEFAN

Auditor Intern, Specialist în domeniul Contabilităţii Publice, Patrimoniu, Controlului Intern şi CFP

Din cadrul AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA – A.N.A.F.

Domnul Petre CRIŞAN

Specialist din cadrul Ministerului Finanţelor Publice Direcţia Generală de Metodologie Contabilă Instituţii Publice

Doamna Ioana MUNTEANU

Specialist în domeniul Contabilităţii Publice, Patrimoniu şi Control Intern, CFP și CFG, Metodologie Contabilă Instituţii Publice

TEMATICA PROGRAM:

 1. Procesul bugetar.
 2. Finanțarea instituțiilor publice.
 3. Fundamentarea bugetului unei instituții publice.
 4. Rectificarea bugetară.
 5. Deschiderile de credite. Repartizarea/retragerea creditelor bugetare. Virarea de credite.
 6. Execuția bugetară – principii, fazele execuției bugetare a unei cheltuieli, evidența contabilă a angajamentelor (CAB);
 7. Analiza informației contabile.
 8. Prevederi legale specifice instituțiilor publice privind tratamentul contabil aplicabil pentru înregistrarea/scăderea în/din evidența contabilă a elementelor de activ și pasiv.
 9. Plata cheltuielior stabilite prin hotărâri judecătorești. Sume în curs de clarificare.
 10. Ajustări pentru deprecierea activelor și creanțelor. Creanțe și datorii.
 11. Activitatea de casierie. Corectarea erorilor contabile. Conturi în afara bilanțului.
 12. Elaborarea procedurilor operaționale specifice activității financiar-contabile.
 13. Inventarierea patrimoniului. Întocmirea situațiilor financiare conform Sistemului național de raportare FOREXEBUG și Normelor metodologice de închidere a exercițiului financiar.
 14. Noutăți legislative în activitatea financiar-contabilă a instituțiilor și autorităților publice.

STUDII DE CAZ, DISCUŢII, SPEŢE.

SE ASIGURĂ SUPORT DE CURS IN FORMAT ELECTRONIC, ÎNTOCMIT DE TRAINER

 

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

IMPORTANT:

* La sfârşitul cursului de perfectionare si formare continua , se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,,MANAGEMENT FINANCIAR – CONTABIL ȘI BUGETAR

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

DISCOUNT- URI ACORDATE:

La fiecare 4 persoane participante, a 5 – a persoană beneficiază de gratuitate la Taxa de Instruire.

 

IMPORTANT !!!!:

“Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții:
- în situația în care valoarea serviciilor în cauză este egală sau mai mare decăt pragul valoric prevazut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică una din procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) – g) din respectiva lege;
- în situația în care valoarea serviciilor în cauză este mai mică decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică procedura proprie prevăzută la art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.

Astfel, si in cazul in care valoarea estimată a acestor servicii este sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va aplica procedura proprie, conform art. 68 alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

NOTĂ:

Menţionăm că tarifele reprezentând serviciile hoteliere practicate de  Standard Consulting S.R.L.&  Standard Management Group S.R.L., pentru derularea programelor de perfecţionare certificate de MMFEŞ şi autorizate de către A.N.C. si pentru Programele de Perfecţionare şi Formare Continuă, pentru perioada Ianuarie 2022 – Decembrie 2022, sunt făcute în baza negocierilor cu locaţiile de derulare a programelor de perfecţionare, (pentru cazare nivel 3 ***), sunt tarife de grup, negociate şi se situează la nivel de locaţie de 3 ( trei ) stele.

 

GDPR* - Standard Consulting & Standard Management Group , 
colectează datele personale furnizate de dumneavoastra în 
scopul efectuării înscrierii dumneavoastra la programele 
de instruire profesională. Toate datele furnizate de dumneavoastra 
sunt protejate, scopul colectării lor fiind înscrierea la cursuri 
de formare profesională.Datele sunt prelucrate în conformitate cu 
prevederile Legii 677/2001 şi ale Legii 506/2004. Pe viitor, numele, 
adresele şi numerele dumneavoastră de telefon ne vor permite sa vă 
ţinem la curent cu activitatea noastră.

 

* TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 833 Ron/ participant/  TVA inclusă

SAU

**TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM ONLINE DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 750 Ron/ participant/  TVA 19% inclusă

 

IMPORTANT:

* La sfârşitul cursului de perfectionare si formare continua , se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,,MANAGEMENT FINANCIAR – CONTABIL ȘI BUGETAR

 

 

ALTE INFORMATII:

 • SE ASIGURĂ MAPĂ DE PREZENTARE ŞI SUPORT DE CURS
 • SE ACORDĂ GRATUITATE LA CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR.

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

PENTRU PROGRAMELE DE LA SINAIA, AM PREGATIT:

SINAIA – IEŞIRE ÎN AER LIBER LA INÂLŢIME – COTA 1400!!!
IN ZIUA DE SÂMBĂTĂ DIN PERIOADĂ ALOCATĂ FIECĂRUI CURS, DUPĂ TERMINAREA ORELOR, ORGANIZĂM URCARE GRUPULUI DE CURSANŢI LA COTA 1400 ( CU MICROBUZE), LA POPAS ALPIN, RESTAURANT CU SPECIFIC TRADIŢIONAL PENTRU SERVIREA DEJUNULUI TRADIŢIONAL ROMÂNESC.
AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE, REZERVĂ PARTICIPAREA !

ÎNSCRIE-TE ONLINE SAU SOLICITĂ UN TALON DE INSCRIERE.

Înscrie-te Acum