PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL,IMPLEMENTAREA ŞI IMPACTUL APLICĂRII REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – GDPR, RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  ATAT IN MEDIUL ONLINE CAT SI IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE – SINAIA 2022 

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

IMPLEMENTAREA ŞI IMPACTUL APLICĂRII REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – GDPR

RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

IMPORTANT !!!!:

“Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții:
– în situația în care valoarea serviciilor în cauză este egală sau mai mare decăt pragul valoric prevazut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică una din procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) – g) din respectiva lege;
– în situația în care valoarea serviciilor în cauză este mai mică decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică procedura proprie prevăzută la art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.

Astfel, si in cazul in care valoarea estimată a acestor servicii este sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va aplica procedura proprie, conform art. 68 alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

NOTĂ:

Menţionăm că tarifele reprezentând serviciile hoteliere practicate de S.C. Standard Consulting S.R.L.& S.C. Standard Management Group S.R.L., pentru derularea programelor de perfecţionare certificate de MMFEŞ şi autorizate de către A.N.C. si pentru Programele de Perfecţionare şi Formare Continuă, pentru perioada Ianuarie 2022 – Decembri2 2021, sunt făcute în baza negocierilor cu locaţiile de derulare a programelor de perfecţionare, (pentru cazare nivel 3 ***), sunt tarife de grup, negociate şi se situează la nivel de locaţie de 3 ( trei ) stele.

 

GDPR* - Standard Consulting & Standard Management Group , 
colectează datele personale furnizate de dumneavoastra în 
scopul efectuării înscrierii dumneavoastra la programele 
de instruire profesională. Toate datele furnizate de dumneavoastra 
sunt protejate, scopul colectării lor fiind înscrierea la cursuri 
de formare profesională.Datele sunt prelucrate în conformitate cu 
prevederile Legii 677/2001 şi ale Legii 506/2004. Pe viitor, numele, 
adresele şi numerele dumneavoastră de telefon ne vor permite sa vă 
ţinem la curent cu activitatea noastră.


IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE SAU PE FAX, PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

SE ACORDĂ GRATUITATE LA

CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

*TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 833 Ron/ participant/ TVA 19% inclusă

**TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM ONLINE DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 750 Ron/ participant/ TVA 19% inclusă

IMPORTANT:

La sfârşitul cursului , se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,,RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, IMPLEMENTAREA ŞI IMPACTUL APLICĂRII REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – GDPR

DISCOUNT- URI ACORDATE:

La fiecare 4 persoane participante, a 5 – a persoană beneficiază de gratuitate la Taxa de Instruire.

SE ACORDĂ GRATUITATE LA

CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR

 

CURSURI ÎN SISTEM ONLINE, PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI ZOOM

TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM ONLINE DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 750 Ron/ participant/  TVA 19% inclusă

PUTETI SOLICITA INFORMATII, LA ADRESELE NOASTRE DE EMAIL:

office@standard-consulting.ro

standard.consulting.onesti@gmail.com

SAU LA TELEFON

MIHAELA: 0744 – 508.108

PERIOADE DE DESFAȘURARE

CURSURI LA MUNTE

LUNA  DECEMBRIE

SINAIA : HOTEL PALACE

www.palacesinaia.ro

  • 15 – 18 Decembrie 2022, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 13 Decembrie 2022;
    • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
    • Taxa servicii hoteliere HOTEL PALACE – 1650 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

SERII DE DESFASURARE CURSURI ONLINE:

LUNA DECEMBRIE:

12 – 13 – 14 Decembrie 2022

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 12 Decembrie 2022

 Interval orar : 17.00 – 20.00/3 zile (Luni, Marti,Miercuri)

14 – 15 – 16 Decembrie 2022

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 12 Decembrie 2022

Interval orar : 17.00 – 20.00 / 3 zile (Miercuri, Joi, Vineri)

19 – 20 – 21 Decembrie 2022

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 16 Decembrie 2022

 Interval orar : 17.00 – 20.00/3 zile (Luni, Marti,Miercuri)

21 – 22 – 23 Decembrie 2022

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 20 Decembrie 2022

Interval orar : 17.00 – 20.00 / 3 zile (Miercuri, Joi, Vineri)

27 – 28 – 29 Decembrie 2022

Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 27 Decembrie 2022

Interval orar : 17.00 – 20.00 / 3 zile (Marți, Miercuri, Joi)

 

 PERSOANA DE CONTACT: MIHAELA – 0744.508108

 

TRAINER:

Doamna MIHAELA ALEXE

Expert practician, Specialist în domeniul protecţiei şi prelucrării datelor cu caracter personal, dispute şi litigii cu experienţă în probleme juridice şi de conformitate 

 

TEMATICĂ PROGRAM:

- Legislație și conceptele importante privind protecția datelor cu caracter personal. Noutăți aduse de GDPR.

Noțiunea de date cu caracter personal.

Categorii speciale de date cu caracter personal.

Operator, persoana împuternicită de operator, terț.

Principii privind protecția datelor cu caracter personal.

Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal.

Transparența si informarea.

DPIA (Evaluarea de impact).

Privacy by design și privacy by default (asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii).

Drepturile persoanelor vizate.

Profilare și decizii automate.

Cookies și implementarea lor.

Relația operator-împuternicit. Răspunderea operatorului. Răspunderea împuternicitului .

Sancțiuni. Competențele autorităților de supraveghere.

Securizarea datelor personale. Raportarea incidentelor de securitate.

Responsabilul pentru protecția datelor (DPO).

Registrul operațiunilor de prelucrare.

Transferul datelor cu caracter personal în afara UE.

Cum aplicam GDPR in organizatie, conform Regulamentului (UE) 2016/679. Extrateritorialitatea reglementarilor referitoare la datele cu caracter personal.

Legalitatea prelucrarii. Temeiuri juridice.

Identificarea categoriilor de date cu caracter personal.

Incadrarea organizatiei in categoria de operator si de persoana imputernicita de operator.

Prelucrarea datelor cu caracter personal. Principii si temeiuri legale.

Exceptii de la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Aplicarea instrumentelor de evaluare a riscurilor si de evaluare a impactului asupra datelor cu caracter personal.

Recunoasterea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 in mediul online.

Securitatea datelor cu caracter personal. Anonimizarea. Pseudonimizarea.Criptarea.

Competentele responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal (DPO).

Transferul datelor cu caracter personal inafara UE.

Gestionarea datelor cu caracter personal. Managementul incidentelor de securitate. Relatia cu autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal.

Sanctiuni aplicabile pentru nerespectarea conformitatii cu Regulamentul (UE) 2016/679.

INTERACTIVITATE, DISCUŢII PE SPEŢE, PUNCTE DE VEDERE

 

ALTE INFORMATII:

  • SE ASIGURĂ MAPĂ DE PREZENTARE ŞI SUPORT DE CURS
  • SE ACORDĂ GRATUITATE LA CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR.

 

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI  ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

PENTRU PROGRAMELE DE LA SINAIA, AM PREGATIT:

SINAIA – IEŞIRE ÎN AER LIBER LA INÂLŢIME – COTA 1400!!!
IN ZIUA DE SÂMBĂTĂ DIN PERIOADĂ ALOCATĂ FIECĂRUI CURS, DUPĂ TERMINAREA ORELOR, ORGANIZĂM URCARE GRUPULUI DE CURSANŢI LA COTA 1400 ( CU MICROBUZE), LA POPAS ALPIN, RESTAURANT CU SPECIFIC TRADIŢIONAL PENTRU SERVIREA DEJUNULUI TRADIŢIONAL ROMÂNESC.

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE, REZERVĂ PARTICIPAREA !
ÎNSCRIE-TE ONLINE SAU SOLICITĂ UN TALON DE INSCRIERE.

Înscrie-te Acum