AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC, AUDIT PUBLIC INTERN

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!

 

AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC

AUDIT PUBLIC INTERN

 

IMPORTANT !!!!:

“Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții:
- în situația în care valoarea serviciilor în cauză este egală sau mai mare decăt pragul valoric prevazut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică una din procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) – g) din respectiva lege;
- în situația în care valoarea serviciilor în cauză este mai mică decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică procedura proprie prevăzută la art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.

Astfel, si in cazul in care valoarea estimată a acestor servicii este sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va aplica procedura proprie, conform art. 68 alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

NOTĂ:

Menţionăm că tarifele reprezentând serviciile hoteliere practicate de S.C. Standard Consulting S.R.L.& S.C. Standard Management Group S.R.L., pentru derularea programelor de perfecţionare certificate de MMFEŞ şi autorizate de către A.N.C. si pentru Programele de Perfecţionare şi Formare Continuă, pentru perioada Ianuarie 2021 – Decembrie 2021, sunt făcute în baza negocierilor cu locaţiile de derulare a programelor de perfecţionare, (pentru cazare nivel 3 ***), sunt tarife de grup, negociate şi se situează la nivel de locaţie de 3 ( trei ) stele.

 

GDPR* - Standard Consulting & Standard Management Group , 
colectează datele personale furnizate de dumneavoastra în 
scopul efectuării înscrierii dumneavoastra la programele 
de instruire profesională. Toate datele furnizate de dumneavoastra 
sunt protejate, scopul colectării lor fiind înscrierea la cursuri 
de formare profesională.Datele sunt prelucrate în conformitate cu 
prevederile Legii 677/2001 şi ale Legii 506/2004. Pe viitor, numele, 
adresele şi numerele dumneavoastră de telefon ne vor permite sa vă 
ţinem la curent cu activitatea noastră.


IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

SE ACORDĂ GRATUITATE LA

CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

IMPORTANT:

La sfârşitul cursului, se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,,AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC”

 

* TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 833 Ron/ participant/  TVA inclusă

 

 

PERIOADE DE DESFAȘURARE CURSURI 

LUNA  SEPTEMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 16 – 19 Septembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 14 Septembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

LUNA  OCTOMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 30 Septembrie – 3 Octombrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 28 Septembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)
 • 14 – 17 Octombrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări –12 Octombrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)
 • 28 – 31 Octombrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 26 Octombrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

LUNA  NOIEMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 11 – 14 Noiembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 9 Noiembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)
 • 25 – 28 Noiembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 23 Noiembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

LUNA  DECEMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 9 – 12 Decembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 7 Decembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)
 • 16 – 19 Decembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări –14 Decembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

TRAINER: 

Domnul IULIAN ŞTEFAN

Auditor Intern, Specialist în domeniul Contabilităţii Publice, Patrimoniu, Controlului Intern şi CFP

Din cadrul AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA – A.N.A.F.

CONSIDERAŢII PRIVIND ABORDAREA PRACTICĂ A TIPURILOR DE MISIUNI DE AUDIT PUBLIC INTERN

1. Aspecte teoretice privind activitatea de audit public intern:

- Planificarea activităţii de audit public intern: strategică; anuală.

- Misiuni efectuate: asigurare; evaluare; ad-hoc; consiliere; urmărirea implementării recomandărilor;

- Domenii de responsabilitate ale auditului public intern: gestionarea riscurilor; controlul intern; guvernanţa.

Tipuri de audit public intern – prezentare metodologică :audit de regularitate; audit de sistem; audit de performanţă.

-  Stabilirea obiectivelor şi obiectelor auditabile specifice fiecărui tip de misiune de audit public intern :

a)    Supervizarea: oferă instrucţiunile necesare derulării misiunii de audit public intern;verifică executarea corectă a programului misiunii de audit public intern; verifică existenţa elementelor probante; verifică dacă redactarea raportului de audit public intern, atât proiectul cât şi cel final este exactă, clară, concisă şi se efectuează în termenele fixate.

b)    Consilierea – modalităţi practice de realizare: consultanţă formalizată; obţinerea de informaţii

suplimentare pentru cunoaşterea în profunzime a funcţionării unui sistem sau implementării unui act normativ;formare şi perfecţionare profesională.

2. Exemple practice de misiuni efectuate pe activităţi independente (contabilitate, achiziţii, resurse umane, juridic).

3. Raportarea activităţii de audit public intern:

a) Importanţă: Asigurare; Asistenţă şi consiliere; Atragereaatenţiei; Acţiune privind implementarea recomandărilor.

b) Periodicitate: la solicitarea organului ierarhic superior; Raportul anual de activitate transmis la UCAAPI; Raportul anual de activitate transmis la Curtea de Conturi/Camerele judeţene de Conturi.

4. Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern.

5. Contravenţii şi sancţiuni.

 

DEZBATERI LIBERE, STUDII DE CAZ, INTERACTIVITATE

ALTE INFORMATII:

 • SE ASIGURĂ MAPĂ DE PREZENTARE ŞI SUPORT DE CURS
 • SE ACORDĂ GRATUITATE LA CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR.

 

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURILE DE VARĂ 2018, ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE SAU PE FAX, PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

PENTRU PROGRAMELE DE LA SINAIA, AM PREGATIT:

SINAIA – IEŞIRE ÎN AER LIBER LA INÂLŢIME – COTA 1400!!!
IN ZIUA DE SÂMBĂTĂ DIN PERIOADĂ ALOCATĂ FIECĂRUI CURS, DUPĂ TERMINAREA ORELOR, ORGANIZĂM URCARE GRUPULUI DE CURSANŢI LA COTA 1400 ( CU MICROBUZE), LA POPAS ALPIN, RESTAURANT CU SPECIFIC TRADIŢIONAL PENTRU SERVIREA DEJUNULUI TRADIŢIONAL ROMÂNESC.

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE, REZERVĂ PARTICIPAREA !
ÎNSCRIE-TE ONLINE SAU SOLICITĂ UN TALON DE INSCRIERE.

Înscrie-te Acum