MANAGEMENTUL CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR ŞI AUTORITĂŢILOR PUBLICE, CONTABILITATE ŞI GESTIUNE FINANCIARĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE, NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL FINANCIAR – CONTABIL ŞI BUGETAR, SPECIALIST ÎN PLANIFICAREA, CONTROLUL ŞI RAPORTAREA PERFORMANŢELOR ECONOMICE, GESTIUNEA ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!

MANAGEMENTUL CONTABILITĂŢII  INSTITUŢIILOR ȘI AUTORITĂȚILOR PUBLICE

CONTABILITATE ȘI GESTIUNE FINANCIARĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE

CONTABILITATE ŞI GESTIUNE FINANCIARĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL FINANCIAR – CONTABIL ŞI BUGETAR

SPECIALIST ÎN PLANIFICAREA, CONTROLUL ŞI RAPORTAREA PERFORMANŢELOR ECONOMICE

GESTIUNEA ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

 

IMPORTANT !!!!:

“Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții:
– în situația în care valoarea serviciilor în cauză este egală sau mai mare decăt pragul valoric prevaznut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică una din procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) – g) din respectiva lege;
– în situația în care valoarea serviciilor în cauză este mai mică decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică procedura proprie prevăzută la art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.

Astfel, si in cazul in care valoarea estimată a acestor servicii este sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va aplica procedura proprie, conform art. 68 alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

Menţionăm că tarifele reprezentând serviciile hoteliere practicate de  Standard Consulting S.R.L.& Standard Management Group S.R.L., pentru derularea programelor de perfecţionare certificate de MMFEŞ şi autorizate de către A.N.C. si pentru Programele de Perfecţionare şi Formare Continuă, pentru perioada Ianuarie 2021 – Decembrie 2021, sunt făcute în baza negocierilor cu locaţiile de derulare a programelor de perfecţionare, (pentru cazare nivel 3 ***), sunt tarife de grup, negociate şi se situează la nivel de locaţie de 3 ( trei ) stele.

GDPR* – Standard Consulting & Standard Management Group , colectează datele personale furnizate de dumneavoastra în scopul efectuării înscrierii dumneavoastra la programele de instruire profesională. Toate datele furnizate de dumneavoastra sunt protejate, scopul colectării lor fiind înscrierea la cursuri de formare profesională.Datele sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 şi ale Legii 506/2004. Pe viitor, numele, adresele şi numerele dumneavoastră de telefon ne vor permite sa vă ţinem la curent cu activitatea noastră.

 

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

DISCOUNT- URI ACORDATE:

La fiecare 4 persoane participante, a 5 – a persoană beneficiază de gratuitate la Taxa de Instruire.

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

IMPORTANT:

* La sfârşitul programului autorizat A.N.C., în urma evaluării, se obţine CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE pentru ocupaţia ,,“SPECIALIST ÎN PLANIFICAREA, CONTROLUL ŞI RAPORTAREA PERFORMANŢELOR ECONOMICE” (Cod COR 242110) recunoscut şi eliberat de MMFEŞ şi MECI conform O.G.129/2000 republicată şi SUPLIMENTUL DESCRIPTIV al Certificatului de Absolvire completat cu competenţele dobândite.

SAU

** La sfârşitul cursului, se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,,MANAGEMENTUL CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR ȘI AUTORITĂȚILOR PUBLICE, CONTABILITATE ŞI GESTIUNE FINANCIARĂ ÎN INSTITUŢIILE ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE, NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL FINANCIAR – CONTABIL ŞI BUGETAR, SPECIALIST ÎN PLANIFICAREA, CONTROLUL ŞI RAPORTAREA PERFORMANŢELOR ECONOMICE, GESTIUNEA ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

 

 

PERIOADE DE DESFAȘURARE CURSURI 

LUNA  SEPTEMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 16 – 19 Septembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 14 Septembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

LUNA  OCTOMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 30 Septembrie – 3 Octombrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 28 Septembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)
 • 14 – 17 Octombrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări –12 Octombrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)
 • 28 – 31 Octombrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 26 Octombrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

LUNA  NOIEMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 11 – 14 Noiembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 9 Noiembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE ÎNCHIDERII EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2021 ÎN INSTITUŢII ŞI AUTORITĂŢI PUBLICE

 • 25 – 28 Noiembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 23 Noiembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

LUNA  DECEMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE ÎNCHIDERII EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2021 ÎN INSTITUŢII ŞI AUTORITĂŢI PUBLICE

 • 9 – 12 Decembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 7 Decembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

TRAINERI:

Domnul Petre CRIŞAN

Specialist din cadrul Ministerului Finanţelor Publice Direcţia Generală de Metodologie Contabilă Instituţii Publice

Doamna Daniela ILIE

Specialist din cadrul Ministerului Finanţelor Publice Direcţia Generală de Metodologie Contabilă Instituţii Publice

TEMATICA PROGRAM:

1. NOU! Transmiterea în format electronic a situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice, pt. trim I – III ale anului 2021, cf. OMFP nr. 494/2021.

2. NOU! OMFP nr. 410/2021, pentru reglementarea unor aspecte contabilemicşorarea numărului de acţiuni deţinute sau reducerea valorii nominale, se evidenţiază în contabilitatea entităţii care deţine participaţiile pe seama chelt. financiare/respectiv a conturilor de active corespunzatoare naturii participaţiei deţinute.

3. NOU! Documentele privind raportările contabile se vor păstra 10 ani, în conf. cu OUG nr. 13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991

4. Ordin nr.103/2019 privind modificarea şi completarea OMFP nr. 923/2014 privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea CFP şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de CFP propriu;

5. NOU! OMFP nr.27/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia.

6. Nou! OMFP nr.28/2021 pentru transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate intocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020. 

7. Reglementări legislative în domeniul financiar – contabil aplicabile instituțiilor publice. Dezbateri privind legislația în domeniu. Noutăți legislative începând cu 1 ianuarie 2021

8. Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituțiilor publice în anul 2021.

9. NOU! Ordinul nr. 2407/2019 privind modificarea și completarea OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug

10. Legea nr.60/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; OMFP nr.1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice; ANAF nr.942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței; ANAF nr.1086/2019 privind modificarea ANAF nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale; Legea nr.13/2019 pentru aprobarea OUG nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modif. unor acte normative (inclusiv a Codului fiscal); Legea nr.30/2019 pentru aprobarea OUG nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative. HG privind modificarea anexei 14 la HG nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

11. Legea nr.13/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative (inclusiv a Codului fiscal). HG privind modificarea anexei 14 la HG nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

12. Particularităţi privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial  pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi pentru activităţi finanţate din venituri proprii. prevederi legale şi etapele care preced încheierea exerciţiului financiar; Structura Formularului P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii.

13. OMFP nr. 1176/2018, modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; Planul de conturi și instrucțiuni de aplicare ale acestora. Implementarea şi stadiul sistemului FOREXEBUGOMFP nr. 1026/2017Calendarul de utilizare a funcționalitățilorOMFP nr. 984/2017. Particularități privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru: instituţii finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii finanţate integral/parţial din venituri proprii; Legea nr.178/2017 privind aprobarea OUG nr.29/2017, repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral/majoritar de stat, regii autonome. OMFP nr. 1026/2017, privind procedurile sistemului naţional de raportare.

14. Aplicarea Omfp 221/2015 privind trecerea activelor fixe corporale amortizate integral la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar. Discutii.

15. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor (Omfp 2.861/2009). Plusuri şi minusuri rezultate în urma efectuării inventarierii patrimoniului şi înregistrarea acestora în contabilitate.

16. Reevaluarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice (Omfp 3.471/2008).

17. Adoptarea politicilor şi procedurilor contabile la instituţiile publice. Modele de elaborare.

18. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice (Omfp 547/2009 pentru modificarea şi completarea ALOP);

19. Noul sistem de raportare şi implicaţiile CFG; greşeli frecvente. Particularități şi probleme întâmpinate privind: transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în Sistemul național de raportare;  corectarea erorilor contabile – cazuri practice concrete; corectarea erorilor contabile în cadrul Notelor explicative; evitarea legală a amenzilor legate de reevaluarea activelor fixe corporale; greşeli privind recunoaşterea cheltuielilor instituţiei; pregătirea documentelor verificate prin CFP; reconstituirea unor documente justificative şi contabile; nereguli frecvente privind facturile şi contractele cu furnizorii pentru respectarea obligaţiilor fiscale. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; noutăţi legislative valabile în 2019. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice; particularităţi. Aspecte noi privind organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice, legate de: întocmirea situaţiilor financiare (Bilanţ şi Anexe); corelaţii între formularele de situaţii financiare;  probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare; înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti; operaţiuni de consolidare; patrimoniul public şi privat al statului – noi aspecte legislative. Apecte practice referitoare la înregistrarea unor operaţiuni privind venituri şi cheltuieli bugetare, stabilirea rezultatului execuţiei şi a rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe etc.

20. OuG. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare. Sistemul naţional de raportare (Forexebug) – necesităţi, avantaje şi beneficii pentru instituţiile publice în urma implementării acestuia. Transmiterea formularelor din sfera raportării situaţiilor financiare în Sistemul naţional de raportare – particularităţi şi probleme întâmpinate în transmiterea formularelor. Verificări şi validări de formulare efectuate în sistem la sfârşit de an.

 

STUDII DE CAZ , MONOGRAFII ŞI APLICAŢII PRACTICE.

SE ASIGURĂ SUPORT DE CURS IN FORMAT ELECTRONIC, ÎNTOCMIT DE TRAINER

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

DISCOUNT- URI ACORDATE:

La fiecare 4 persoane participante, a 5 – a persoană beneficiază de gratuitate la Taxa de Instruire.

 

ALTE INFORMATII:

 • SE ASIGURĂ MAPĂ DE PREZENTARE ŞI SUPORT DE CURS
 • SE ACORDĂ GRATUITATE LA CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR.

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

PENTRU PROGRAMELE DE LA SINAIA, AM PREGATIT:

SINAIA – IEŞIRE ÎN AER LIBER LA INÂLŢIME – COTA 1400!!!
IN ZIUA DE SÂMBĂTĂ DIN PERIOADĂ ALOCATĂ FIECĂRUI CURS, DUPĂ TERMINAREA ORELOR, ORGANIZĂM URCARE GRUPULUI DE CURSANŢI LA COTA 1400 ( CU MICROBUZE), LA POPAS ALPIN, RESTAURANT CU SPECIFIC TRADIŢIONAL PENTRU SERVIREA DEJUNULUI TRADIŢIONAL ROMÂNESC.

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE, REZERVĂ PARTICIPAREA !
ÎNSCRIE-TE ONLINE SAU SOLICITĂ UN TALON DE INSCRIERE.

Înscrie-te Acum