ETICĂ, INTEGRITATE SI ANTIFRAUDA, PREVENIREA / COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE SI A CORUPTIEI, EVALUAREA IMPLEMENTĂRII ACȚIUNILOR PRINCIPALE PREVĂZUTE ÎN STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE, CONSILIUL DE ETICĂ & CONSILIERUL DE ETICĂ LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE – SINAIA / MARE – MAMAIA 2021 

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!

ETICĂ, INTEGRITATE SI ANTIFRAUDA

PREVENIREA / COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE SI A CORUPTIEI

EVALUAREA IMPLEMENTĂRII ACȚIUNILOR PRINCIPALE PREVĂZUTE ÎN STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

CONSILIUL DE ETICĂ & CONSILIERUL DE ETICĂ LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

IMPORTANT !!!!:

“Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții:
- în situația în care valoarea serviciilor în cauză este egală sau mai mare decăt pragul valoric prevazut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică una din procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) – g) din respectiva lege;
- în situația în care valoarea serviciilor în cauză este mai mică decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică procedura proprie prevăzută la art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.

Astfel, si in cazul in care valoarea estimată a acestor servicii este sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va aplica procedura proprie, conform art. 68 alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

NOTĂ:

Menţionăm că tarifele reprezentând serviciile hoteliere practicate de  Standard Consulting S.R.L.&  Standard Management Group S.R.L., pentru derularea programelor de perfecţionare certificate de MMFEŞ şi autorizate de către A.N.C. si pentru Programele de Perfecţionare şi Formare Continuă, pentru perioada Ianuarie 2021 – Decembrie 2021, sunt făcute în baza negocierilor cu locaţiile de derulare a programelor de perfecţionare, (pentru cazare nivel 3 ***), sunt tarife de grup, negociate şi se situează la nivel de locaţie de 3 ( trei ) stele.

 

 

GDPR* - Standard Consulting & Standard Management Group , 
colectează datele personale furnizate de dumneavoastra în 
scopul efectuării înscrierii dumneavoastra la programele 
de instruire profesională. Toate datele furnizate de dumneavoastra 
sunt protejate, scopul colectării lor fiind înscrierea la cursuri 
de formare profesională.Datele sunt prelucrate în conformitate cu 
prevederile Legii 677/2001 şi ale Legii 506/2004. Pe viitor, numele, 
adresele şi numerele dumneavoastră de telefon ne vor permite sa vă 
ţinem la curent cu activitatea noastră.

 

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

IMPORTANT:

* La sfârşitul cursului, se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,, ETICĂ, INTEGRITATE SI ANTIFRAUDA, PREVENIREA / COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE SI A CORUPTIEI, EVALUAREA IMPLEMENTĂRII ACȚIUNILOR PRINCIPALE PREVĂZUTE ÎN STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE, CONSILIUL DE ETICĂ & CONSILIERUL DE ETICĂ LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

 

SE ACORDĂ GRATUITATE LA

CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR

 

* TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 833 Ron/ participant/  TVA inclusă

 

VARĂ 2021 LA MARE

MAMAIA: HOTEL CONDOR***

www.hotelcondormamaia.ro

TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUĂ:

 833 Ron/ participant/  TVA inclusă

*Serviciile hoteliere includ și facilități acordate pe grup, respectiv parcare privată a hotelului, wifi de mare viteză.

SE ACORDĂ GRATUITATE LA

CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

 

PERIOADE DE DESFASURARE

LUNA  IUNIE:

 • 23 – 27 Iunie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 15 Iunie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  - 2200 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)

MENȚIUNE: DIFERENȚELE PENTRU SERVICIILE HOTELIERE, SE POT PLĂTI ȘI CU VOUCHERE DE VACANȚĂ!

LUNA  IULIE:

 • 7 – 11 Iulie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 29 Iunie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  - 2400 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 21 – 25 Iulie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 13 Iulie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  - 2800 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)

MENȚIUNE: DIFERENȚELE PENTRU SERVICIILE HOTELIERE, SE POT PLĂTI ȘI CU VOUCHERE DE VACANȚĂ!

LUNA  AUGUST:

 • 4 – 8 August 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 27 Iulie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  - 2800 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)
 • 18 – 22 August 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 10 August 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  - 2800 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)

MENȚIUNE: DIFERENȚELE PENTRU SERVICIILE HOTELIERE, SE POT PLĂTI ȘI CU VOUCHERE DE VACANȚĂ!

LUNA  SEPTEMBRIE:

 • 1 – 5 Septembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 24 August 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  - 2000 Ron/ TVA inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)

MENȚIUNE: DIFERENȚELE PENTRU SERVICIILE HOTELIERE, SE POT PLĂTI ȘI CU VOUCHERE DE VACANȚĂ!

TRAINER: 

Domnul Iulian ŞTEFAN

Auditor Intern, Specialist în domeniul Contabilităţii Publice, Patrimoniu Public şi Privat, Controlului Intern şi CFP,

Din cadrul AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA – A.N.A.F.

 

TEMATICĂ :

 1. Codul controlui intern managerial.
 2. Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică:

-        Codul etic – scop, actualizări;

-        Comunicarea și însușirea prevederilor Codului etic;

-        Semnalarea abaterilor de la Codul etic;

-        Încălcări/Soluționare încălcări ale Codului etic;

-        Măsuri adoptate pentru respectarea Codului etic.

3. Cod de conduită. Deontologia profesională. Îndatoririle funcționarilor publici/personalului contractual. Reglementări cuprinse în Codul administrativ privind atribuțiile consilierului de etică.

4. Promovarea valorilor etice. Dileme etice.

5. Răspunderea funcționarilor publici/personalului contractual.

 1. Consiliul de etică & consilierul de etică:
 2. Consiliul de etică – componență și atribuții;
 3. Sesizarea unui incident de etică;
 4. Analiza sesizărilor;
 5. Raportarea activității consiliului de etică;
 6. Cadrul metodologic privind activitatea de consiliere etică:
 7. Obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice cu privire la asigurarea consilierii etice;
 8. Rolul și mandatul consilierului de etică;
 9. Atribuții;
 10. Fișa postului consilierului de etică;
 11. Elaborarea de studii şi analize privind respectarea prevederilor privind conduita etică;
 12. Monitorizarea şi implementarea principiilor şi standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;
 13. Măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor care au favorizat încălcarea normelor de conduită;
 14. Registrul de evidenţă al activităţii de consiliere etică;
 15. Incompatibilităţi cu calitatea de consilier de etică;
 16. Evaluarea activităţii consilierului de etică;
 17. Încetarea calităţii de consilier de etică;
 18. Raportarea activității de consiliere etică;
 19. Indicatori specifici privind activitatea de consiliere etică;
 20. Implemetarea standardului de control intern managerial – Etică și integritate
 21. Atribuțiile ANFP privind activitatea consilierului de etică.
 22. Tipologii de dileme etice.
 23. Caracterul confidențial al consilierii etice.
 24. Incidentele de integritate.
 25. Sectoare de activitate vulnerabile la corupție și factori de risc corespunzători (cadouri, donații, achiziții publice, primirea de foloase necuvenite, discriminare, favoritism, nepotism).
 26. Regimul juridic al incompatibilităților și conflictului de interese.
 27. Protejarea intereselor financiare ale UE.
 28. Domenii de activitate vulnerabile la evaziune fiscală. Fapte de evaziune fiscală prevăzute de legislația în vigoare. Forme de manifestare a evaziunii fiscale. Legătura dintre evaziune fiscală și corupție.
 29. Activitatea de inspecție fiscală și de control antifraudă fiscală. Contravenții și sancțiuni prevăzute de legislația specifică. Infracțiuni.
 30. Evaziune fiscală. Legătura dintre corupție și evaziunea fiscală. Fapte de evaziune fiscală prevăzute de legislația în vigoare. Forme de manifestare a evaziunii fiscale.
 31. Corupția. Funcții sensibile versus funcții vulnerabile la corupție. Riscuri de corupție.
 32. Monitorizarea realizării  obiectivelor specifice cuprinse în Planul de integritate – preluarea în plan aacțiunilor principale prevăzute în stategia anticorupție, inclusiv indicatorii de performanță, riscuri asociate obiectivelor specifice și surse de verificare. Inventarul măsurilor preventive anticorupție – indicatoriide evaluare.
 33. Evaluarea măsurilor preventive anticorupție privind conflictul de interese, incompatibilități și interdicții post – angajare (pantouflage).Cadrul legal specific aplicabil acestor măsuri (cerințe 2021).
 34. Standardul general – Publicarea informațiilor de interes public/Publicarea informațiilor de interes public privind întreprinderile publice.
 35. Nereguli versus fraudă/suspiciunea de fraudă.
 36. Protejarea intereselor financiare ale UE.
 37. Răspunderea funcționarilor publici/personalului contractual privind aplicarea măsurilor preventive anticorupție.
 38. Niveluri și forme de manifestare. Cauze și consecințe. Inicatori de alaramă la corupție. Fapte de corupție prevăzute de legislația în vigoare. Măsuri de prevenire și combatere a corupției.
 39. Comportamentul funcționarului public/personalului contractual care se confruntă cu o faptă de corupție.
 40. Strategia anticorupție. Plan măsuri de integritate. Declarația de adeziune la Strategia anticorupție.
 41. Comunicarea anticorupție. Planificarea unei campanii anticorupție. Relația cu presa în cazul unor acuzații de corupție.
 42. Standarde de transparență.

- Accesul liber la informații de interes public;

- Transparența decizională;

- Transparența execuției bugetare;

- Obligația personalului entităților publice de a se legitim în raporturile cu terții.

DEZBATERI LIBERE, STUDII DE CAZ, INTERACTIVITATE

ALTE INFORMAŢII:

 • SE ASIGURĂ MAPĂ DE PREZENTARE ŞI SUPORT DE CURS
 • SE ACORDĂ GRATUITATE LA CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR.

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE SAU PE FAX, PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

PENTRU PROGRAMELE DE LA SINAIA, AM PREGATIT:

SINAIA – IEŞIRE ÎN AER LIBER LA INÂLŢIME – COTA 1400!!! IN ZIUA DE SÂMBĂTĂ DIN PERIOADĂ ALOCATĂ FIECĂRUI CURS, DUPĂ TERMINAREA ORELOR, ORGANIZĂM URCARE GRUPULUI DE CURSANŢI LA COTA 1400 ( CU MICROBUZE), LA POPAS ALPIN, RESTAURANT CU SPECIFIC TRADIŢIONAL PENTRU SERVIREA DEJUNULUI TRADIŢIONAL ROMÂNESC.

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE, REZERVĂ PARTICIPAREA ! ÎNSCRIE-TE ONLINE SAU SOLICITĂ UN TALON DE INSCRIERE.

Înscrie-te Acum