ETICĂ ŞI INTEGRITATE, CONSILIUL DE ETICĂ & CONSILIERUL DE ETICĂ LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA - NOU!

 

ETICĂ ŞI INTEGRITATE

CONSILIUL DE ETICĂ & CONSILIERUL DE ETICĂ LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

IMPORTANT !!!!:

“Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții:
- în situația în care valoarea serviciilor în cauză este egală sau mai mare decăt pragul valoric prevazut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică una din procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) – g) din respectiva lege;
- în situația în care valoarea serviciilor în cauză este mai mică decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică procedura proprie prevăzută la art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.

Astfel, si in cazul in care valoarea estimată a acestor servicii este sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va aplica procedura proprie, conform art. 68 alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

NOTĂ:

Menţionăm că tarifele reprezentând serviciile hoteliere practicate de  Standard Consulting S.R.L.&  Standard Management Group S.R.L., pentru derularea programelor de perfecţionare certificate de MMFEŞ şi autorizate de către A.N.C. si pentru Programele de Perfecţionare şi Formare Continuă, pentru perioada Ianuarie 2020 – Decembrie 2020, sunt făcute în baza negocierilor cu locaţiile de derulare a programelor de perfecţionare, (pentru cazare nivel 3 ***), sunt tarife de grup, negociate şi se situează la nivel de locaţie de 3 ( trei ) stele.

 

IMPORTANT:

* La sfârşitul cursului, se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,, ETICĂ ŞI INTEGRITATE, CONSILIUL DE ETICĂ & CONSILIERUL DE ETICĂ LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

 

 

GDPR* - Standard Consulting & Standard Management Group , 
colectează datele personale furnizate de dumneavoastra în 
scopul efectuării înscrierii dumneavoastra la programele 
de instruire profesională. Toate datele furnizate de dumneavoastra 
sunt protejate, scopul colectării lor fiind înscrierea la cursuri 
de formare profesională.Datele sunt prelucrate în conformitate cu 
prevederile Legii 677/2001 şi ale Legii 506/2004. Pe viitor, numele, 
adresele şi numerele dumneavoastră de telefon ne vor permite sa vă 
ţinem la curent cu activitatea noastră.

 

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

IMPORTANT:

* La sfârşitul cursului, se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,, ETICĂ ŞI INTEGRITATE, CONSILIUL DE ETICĂ & CONSILIERUL DE ETICĂ LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

 

SE ACORDĂ GRATUITATE LA

CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR

 

* TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 833 Ron/ participant/  TVA inclusă

 

 

VARĂ 2020 LA MARE

MAMAIA: HOTEL CONDOR***

www.hotelcondormamaia.ro

TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA.:

 833 Ron/ participant/  TVA inclusă

*Serviciile hoteliere includ și facilități acordate pe grup, respectiv parcare privată a hotelului, wifi de mare viteză.

SE ACORDĂ GRATUITATE LA

CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

PERIOADE DE DESFASURARE

LUNA  IULIE:

 • 22 – 26 Iulie 2020, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 20 Iulie 2020;
  • Taxa de instruire -  833 Ron/ participant/ T.V.A. 19% inclusa
  • Taxa servicii hoteliere  – 2800 Ron/ TVA 5% inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)

 

LUNA  AUGUST:

 • 5 – 9 August 2020, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 28 Iulie 2020;
  • Taxa de instruire -  833 Ron/ participant/ T.V.A. 19% inclusa
  • *Taxa servicii hoteliere  – 2800 Ron/ TVA 5% inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)

 

 • 19 – 23 August 2020, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 11 August 2020;
  • Taxa de instruire -  833 Ron/ participant/ T.V.A. 19% inclusa
  • *Taxa servicii hoteliere  – 2800 Ron/ TVA 5% inclusa (5 zile, 4 nopti, pensiune completă)

 

TRAINER: 

Domnul Iulian ŞTEFAN

Auditor Intern, Specialist în domeniul Contabilităţii Publice, Patrimoniu Public şi Privat, Controlului Intern şi CFP,

Din cadrul AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA – A.N.A.F.

 

TEMATICĂ :

1. Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică:

-   Codul etic – scop, actualizări;

-   Comunicarea și însușirea prevederilor Codului etic;

-   Semnalarea abaterilor de la Codul etic;

-   Încălcări/Soluționare încălcări ale Codului etic;

-   Măsuri adoptate pentru respectarea Codului etic.

2. Consiliul de etică & consilierul de etică:

-   Consiliul de etică – componență și atribuții;

-   Sesizarea unui incident de etică;

-   Analiza sesizărilor;

-   Raportarea activității consiliului de etică;

3. Cadrul metodologic privind activitatea de consiliere etică:

-   Obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice cu privire la asigurarea consilierii etice;

-   Rolul și mandatul consilierului de etică;

-   Atribuții;

-   Fișa postului consilierului de etică;

-   Elaborarea de studii şi analize privind respectarea prevederilor privind conduita etică;

-   Monitorizarea şi implementarea principiilor şi standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;

-   Măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor care au favorizat încălcarea normelor de conduită;

-   Registrul de evidenţă al activităţii de consiliere etică;

-   Incompatibilităţi cu calitatea de consilier de etică;

-   Evaluarea activităţii consilierului de etică;

-   Încetarea calităţii de consilier de etică;

-   Raportarea activității de consiliere etică;

-   Indicatori specifici privind activitatea de consiliere etică;

4. Atribuțiile ANFP privind activitatea consilierului de etică.

5. Tipologii de dileme etice.

6. Caracterul confidențial al consilierii etice.

7. Incidentele de integritate.

DEZBATERI LIBERE, STUDII DE CAZ, INTERACTIVITATE

 

 

ALTE INFORMAŢII:

 • SE ASIGURĂ MAPĂ DE PREZENTARE ŞI SUPORT DE CURS
 • SE ACORDĂ GRATUITATE LA CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR.

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE SAU PE FAX, PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

PENTRU PROGRAMELE DE LA SINAIA, AM PREGATIT:

SINAIA – IEŞIRE ÎN AER LIBER LA INÂLŢIME – COTA 1400!!! IN ZIUA DE SÂMBĂTĂ DIN PERIOADĂ ALOCATĂ FIECĂRUI CURS, DUPĂ TERMINAREA ORELOR, ORGANIZĂM URCARE GRUPULUI DE CURSANŢI LA COTA 1400 ( CU MICROBUZE), LA POPAS ALPIN, RESTAURANT CU SPECIFIC TRADIŢIONAL PENTRU SERVIREA DEJUNULUI TRADIŢIONAL ROMÂNESC.

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE, REZERVĂ PARTICIPAREA ! ÎNSCRIE-TE ONLINE SAU SOLICITĂ UN TALON DE INSCRIERE.

Înscrie-te Acum