MANAGEMENTUL PROIECTELOR, PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI BUGETAREA MULTIANUALĂ BAZATĂ PE PROIECTE, MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTELOR DE INVESTIŢII, CONTRACTELE DE EXECUŢIE ŞI CONTRACTELE FIDIC

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI BUGETAREA MULTIANUALA BAZATĂ PE PROIECTE

MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTELOR DE INVESTIŢII

CONTRACTELE DE EXECUŢIE & CONTRACTELE FIDIC

 

IMPORTANT !!!!:

“Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții:
– în situația în care valoarea serviciilor în cauză este egală sau mai mare decăt pragul valoric prevazut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică una din procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) – g) din respectiva lege;
– în situația în care valoarea serviciilor în cauză este mai mică decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică procedura proprie prevăzută la art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.

Astfel, si in cazul in care valoarea estimată a acestor servicii este sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va aplica procedura proprie, conform art. 68 alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

NOTĂ:

Menţionăm că tarifele reprezentând serviciile hoteliere practicate de S.C. Standard Consulting S.R.L.& S.C. Standard Management Group S.R.L., pentru derularea programelor de perfecţionare certificate de MMFEŞ şi autorizate de către A.N.C. si pentru Programele de Perfecţionare şi Formare Continuă, pentru perioada Ianuarie 2021 – Decembrie 2021, sunt făcute în baza negocierilor cu locaţiile de derulare a programelor de perfecţionare, (pentru cazare nivel 3 ***), sunt tarife de grup, negociate şi se situează la nivel de locaţie de 3 ( trei ) stele.

 

GDPR* - Standard Consulting & Standard Management Group , 
colectează datele personale furnizate de dumneavoastra în 
scopul efectuării înscrierii dumneavoastra la programele 
de instruire profesională. Toate datele furnizate de dumneavoastra 
sunt protejate, scopul colectării lor fiind înscrierea la cursuri 
de formare profesională.Datele sunt prelucrate în conformitate cu 
prevederile Legii 677/2001 şi ale Legii 506/2004. Pe viitor, numele, 
adresele şi numerele dumneavoastră de telefon ne vor permite sa vă 
ţinem la curent cu activitatea noastră.


IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE SAU PE FAX, PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

SE ACORDĂ GRATUITATE LA

CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

 

TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 833 Ron/ participant/  TVA inclusă

 

IMPORTANT:

La sfârşitul cursului , se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,,MANAGEMENTUL PROIECTELOR, PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI BUGETAREA MULTIANUALA BAZATĂ PE PROIECTE, MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTELOR DE INVESTIŢII, CONTRACTELE DE EXECUŢIE & CONTRACTELE FIDIC”

PERIOADE DE DESFAȘURARE CURSURI 

LUNA  SEPTEMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 23 – 26 Septembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 21 Septembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

LUNA  OCTOMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 7 – 10 Octombrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 5 Octombrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)
 • 21 – 24 Octombrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 19 Octombrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

LUNA  NOIEMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 4 – 7 Noiembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 2 Noiembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)
 • 18 – 21 Noiembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări –16 Noiembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

LUNA  DECEMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 2 – 5 Decembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 29 Noiembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

TRAINER

Prof. Univ. dr. ing. NICOLAE POSTĂVARU

 Specialist in Administratie Publica

 Internaţional Project Evaluator, Director Proiect (nivel A)

Internaţional Project Management Association – IPMA

Membru SENET Project Management

( Asociaţia Sud- Est Europeană pentru Project Management)

TEMATICA PROGRAM

 • Proiectele de infrastructură ; Echipa de proiect, organizare;  
 • Procesul investiţional – Programele de investiţii; Investiţiile în programe structurale;
 • Managementul investiţiilor; Tehnologia investiţională; Schema logică a investiţiei ;
 • Planul de activitate;Bugetare; Planul de evaluare ; Planificarea bugetelor ; riscuri in planificare;
 • Managementul financiar al proiectelor; Elementele financiare ale proiectului;
 • Planificare multianuală: obiective, planificarea costurilor; Riscuri în planificare; Corecţii la planificare;
 • Influenţa / riscul beneficiarului în relaţia cu metoda / contractul de achiziţionare;
 • Tipuri de contracte folosite în cadrul proiectelor ; Tipuri de contracte de lucrări; Lucrări de topometrie ;
 • Atribuirea şi implementarea contractelor de servicii, furnizare şi lucrări aferente proiectelor de investiţii de tip FIDIC; contractarea şi subcontractarea;
 • Contractele de execuţie & Contractele FIDIC ; Factorii ce afectează alegerea tipului de contract ;
 • Contractul de consultanţă şi condiţii condiţiile generale de contractare ;Obligaţiile contractuale;
 • Modalităţi de utilizare a CONTRACTELOR FIDIC în România; Tipuri de contracte de lucrări ;
 • Influenţa / riscul beneficiarului în relaţia cu tipul contractului de achiziţionare.
 • Condiţii contractuale generale şi condiţii contractuale speciale.
 • Întocmirea studiului de fezabilitate, a documentaţiei de avizare a lucrărilor, elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii.
 • Contractele FIDIC: înţelegerea termenilor contractuali, importanţa contractelor.
 • Clauze contract FIDIC care se deosebesc de actualele contracte din legislaţia românească.
 • Condiţiile de contract FIDIC – model de bună practică în domeniu.
 • Garanţia de bună execuţie şi clauze suplimentare; termene intermediare de execuţie şi penalităţi de întârziere. Monitorizare contract FIDIC.
 • Încheierea unui contract FIDIC şi optimizarea contractării; Relaţii între achiziţii şi contracte.
 • Modificări la contractele FIDIC. Relaţia contract – departament economic / juridic. Finalizarea unui contract FIDIC;
 • Soluţionarea disputelor şi reguli de arbitrare UNCITRAL.

DEZBATERI LIBERE, STUDII DE CAZ, INTERACTIVITATE

ALTE INFORMATII:

 • SE ASIGURĂ MAPĂ DE PREZENTARE ŞI SUPORT DE CURS
 • SE ACORDĂ GRATUITATE LA CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR.

 

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

PENTRU PROGRAMELE DE LA SINAIA, AM PREGATIT:

SINAIA – IEŞIRE ÎN AER LIBER LA INÂLŢIME – COTA 1400!!!
IN ZIUA DE SÂMBĂTĂ DIN PERIOADĂ ALOCATĂ FIECĂRUI CURS, DUPĂ TERMINAREA ORELOR, ORGANIZĂM URCARE GRUPULUI DE CURSANŢI LA COTA 1400 ( CU MICROBUZE), LA POPAS ALPIN, RESTAURANT CU SPECIFIC TRADIŢIONAL PENTRU SERVIREA DEJUNULUI TRADIŢIONAL ROMÂNESC.

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE, REZERVĂ PARTICIPAREA !

ÎNSCRIE-TE ONLINE SAU SOLICITĂ UN TALON DE INSCRIERE.

Înscrie-te Acum