MANAGEMENT INTEGRAT

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!

MANAGEMENT INTEGRAT

IMPORTANT !!!!:

“Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții:
- în situația în care valoarea serviciilor în cauză este egală sau mai mare decăt pragul valoric prevazut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică una din procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) – g) din respectiva lege;
- în situația în care valoarea serviciilor în cauză este mai mică decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică procedura proprie prevăzută la art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.

Astfel, si in cazul in care valoarea estimată a acestor servicii este sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va aplica procedura proprie, conform art. 68 alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

NOTĂ:

Menţionăm că tarifele reprezentând serviciile hoteliere practicate de Standard Consulting S.R.L.& Standard Management Group S.R.L., pentru derularea programelor de perfecţionare certificate de MMFEŞ şi autorizate de către A.N.C. si pentru Programele de Perfecţionare şi Formare Continuă, pentru perioada Ianuarie 2021 – Decembrie 2021, sunt făcute în baza negocierilor cu locaţiile de derulare a programelor de perfecţionare, (pentru cazare nivel 3 ***), sunt tarife de grup, negociate şi se situează la nivel de locaţie de 3 ( trei ) stele.

 

IMPORTANT:

* La sfârşitul cursului, se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,,MANAGEMENT INTEGRAT”

SAU

**La sfârşitul programului de perfecţionare A.N.C., în urma evaluării, se obţine CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE pentru ocupaţia “MANAGER” (COD COR 112029)recunoscut şi eliberat de MMFEŞ şi MECI conform O.G.129/2000 republicată şi SUPLIMENTUL DESCRIPTIV al Certificatului de Absolvire completat cu competenţele dobândite.

 

GDPR* - Standard Consulting & Standard Management Group , 
colectează datele personale furnizate de dumneavoastra în 
scopul efectuării înscrierii dumneavoastra la programele 
de instruire profesională. Toate datele furnizate de dumneavoastra 
sunt protejate, scopul colectării lor fiind înscrierea la cursuri 
de formare profesională.Datele sunt prelucrate în conformitate cu 
prevederile Legii 677/2001 şi ale Legii 506/2004. Pe viitor, numele, 
adresele şi numerele dumneavoastră de telefon ne vor permite sa vă 
ţinem la curent cu activitatea noastră.

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

* TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 833 Ron/ participant/  TVA inclusă

SAU

** TAXA DE INSTRUIRE PROGRAM AUTORIZAT A.N.C.:

 750 Ron/ participant( nu se aplică T.V.A.)

 

PERIOADE DE DESFAȘURARE CURSURI 

LUNA  SEPTEMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 16 – 19 Septembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 14 Septembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

LUNA  OCTOMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 21 – 24 Octombrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 19 Octombrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

LUNA  NOIEMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 18 – 21 Noiembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări –16 Noiembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

TRAINER

Prof. Univ. dr. ing.

NICOLAE POSTĂVARU

 Specialist in administratie publica

 Internaţional Project Evaluator, Director Proiect (nivel A)

Internaţional Project Management Association – IPMA

Membru SENET Project Management

( Asociaţia Sud- Est Europeană pentru Project Management)

 

TEMATICA PROGRAM:

1. Managementul integrat al administratiei Publice: a) Legea administratiei publice; b) Managementul administratie publice: responsabilitatile si autonomia alesilor locali; decizia in administratia publica;
planificare si strategi de dezvoltare; Programe de dezvoltare a comunitatilor locale; organizare si personal; etica in administratia publica: c) Economia si administratie publica: finantarea comunitatilor locale – costuri; bugetul de venituri si cheltuieli, reguli, situatii, spete; d) Marketing in administratia locala: responsabilitati privind legislatia achizitiilor publice; e) Baza administratiei publice: servicii pentru cetatean.
2. Finantarea comunitatilor locale: oportunitatile de finantare existente.
3. Alocarea, absorbţia şi utilizarea Fondurilor Europene în perioada 2014 – 2020 pentru România;
4. Prezentarea Fondurilor Structurale ,a axelor şi subaxele de dezvoltare;
5. Identificarea domeniilor accesibile pentru proiecte private sau publice;
6. Proiecte finanţate în sistemul european; Tipuri de finanţări şi instituţiile prin care se derulează fondurile;
7. Finanţări pentru instituţii publice; Finanţări pentru IMM – uri;
8. Etapele elaborării unui proiect ( conţinutul proiectului; resurse, surse de venit) ;
9. Reglementări specifice pentru diferitele faze ale proiectului ;
10. Cererea de finanţare, cheltuielile eligibile (Definire, scop si obiective; Planul de activitate; Bugetare; Planul de evaluare) ;
11. Strategii de devoltare; Portofoliu de proiecte; Prioritizări;
12. Finanţări; Proiecte finanţate în sistemul european;
13. Planificarea bugetelor ; riscuri in planificare;
14. Managementul financiar al proiectelor; Elementele financiare ale contractului;
15. Planificare generală; Planificare multianuală: obiective, planificarea costurilor; Riscuri;
16. Cash flow ;Rambursări ; Amendamente; Corecţii la planificare; Cofinantări şi implicaţii;
17. Riscuri bancare; Monitorizarea bugetelor; Închiderea financiară;
18. Proiectele de infrastructură; Echipa de proiect, organizare; Etapele elaborării unui proiect;
19. Reglementări specifice pentru diferitele faze ale proiectului ;
20. Cererea de finanţare, cheltuielile eligibile (definire, scop si obiective);
21. Planul de activitate; Bugetare; Planul de evaluare ;
22. Analiza Cost – Beneficiu conform Recomandărilor Europene privind elaborarea proiectelor finanţate din Fonduri Structurale;
23. Procesul investiţional – Programele de investiţii; Investiţiile în programe structurale;
24. Economia investiţiilor; Indicatori economici pentru investiţie; Legislaţia investiţională ;
25. Tipuri de contracte folosite în cadrul proiectelor ; Tipuri de contracte de lucrări; Influenţa / riscul beneficiarului în relaţia cu metoda / contractul de achiziţionare;
26. Activităţi de evaluare şi audit;

 

ALTE INFORMAŢII:

 • SE ASIGURĂ MAPĂ DE PREZENTARE ŞI SUPORT DE CURS.
 • SE ACORDĂ GRATUITATE LA CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR.

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

PENTRU PROGRAMELE DE LA SINAIA, AM PREGATIT:

SINAIA – IEŞIRE ÎN AER LIBER LA INÂLŢIME – COTA 1400!!!
IN ZIUA DE SÂMBĂTĂ DIN PERIOADĂ ALOCATĂ FIECĂRUI CURS, DUPĂ TERMINAREA ORELOR, ORGANIZĂM URCARE GRUPULUI DE CURSANŢI LA COTA 1400 ( CU MICROBUZE), LA POPAS ALPIN, RESTAURANT CU SPECIFIC TRADIŢIONAL PENTRU SERVIREA DEJUNULUI TRADIŢIONAL ROMÂNESC.

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE, REZERVĂ PARTICIPAREA !
ÎNSCRIE-TE ONLINE SAU SOLICITĂ UN TALON DE INSCRIERE.

Înscrie-te Acum